Индекс на статията

История на външния държавен дълг на България (1878–1990) Том I

Това е мащабно историко-икономическо проучване, което събира сведения от различни извори, за да разкрие механизма на формирането и натрупването на външния дълг на България в продължение на повече от 110 години.

източник БНБ

История на външния държавен дълг на България (1878–1990) Том II

Това е мащабно историко-икономическо проучване, което събира сведения от различни извори, за да разкрие механизма на формирането и натрупването на външния дълг на България в продължение на повече от 110 години.

източник БНБ

История на външния държавен дълг на България (1878–1990) Том III

Това е мащабно историко-икономическо проучване, което събира сведения от различни извори, за да разкрие механизма на формирането и натрупването на външния дълг на България в продължение на повече от 110 години.

източник БНБ

МИХАИЛ ТЕНЕВ. ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ - Том I

Михаил Тенев е един от строителите на финансова България. В периода от Освобождението до началото на XX век той работи активно за изграждането на българската данъчна, финансова, банкова и парична система. Законотворец, висш държавен функционер, ерудит и родолюбец, той извършва огромна по своя размах народополезна дейност, описана в спомените му с прецизност и вълнение.
Неговото дело е свързано неразделно с развитието на Българската народна банка в периода 1885-1899 г., когато той е член на Управителния съвет и управител на БНБ. Двутомникът е второ допълнено издание на спомените на бележития финансист, издадени за първи път през 1940 година. Изданието е богато илюстрирано със снимки и копия на документи, снабдено е с пояснителни бележки, речник на рядко употребявани и слабо познати днес думи, както и с показалци на личните имена, географските наименования и институциите.

източник БНБ

МИХАИЛ ТЕНЕВ. ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ - Том II

Михаил Тенев е един от строителите на финансова България. В периода от Освобождението до началото на XX век той работи активно за изграждането на българската данъчна, финансова, банкова и парична система. Законотворец, висш държавен функционер, ерудит и родолюбец, той извършва огромна по своя размах народополезна дейност, описана в спомените му с прецизност и вълнение.
Неговото дело е свързано неразделно с развитието на Българската народна банка в периода 1885-1899 г., когато той е член на Управителния съвет и управител на БНБ. Двутомникът е второ допълнено издание на спомените на бележития финансист, издадени за първи път през 1940 година. Изданието е богато илюстрирано със снимки и копия на документи, снабдено е с пояснителни бележки, речник на рядко употребявани и слабо познати днес думи, както и с показалци на личните имена, географските наименования и институциите.

източник БНБ

 

Марко Рясков. Спомени и документи

Мемоарите на Марко Рясков откриват поредицата на БНБ по история на финансите. В книгата са поместени великолепните спомени на големия български финансист, богат снимков материал и множество документи по съдебните дела, водени след 9 септември 1944 г. срещу Марко Рясков като бивш министър на финансите и управител на Българската народна банка. Книгата е вълнуващо свидетелство за високия дух на един истински патриот и за професионализма на един блестящ финансист.

източник БНБ