Индекс на статията

Наредба № 18 на БНБ

от 3 октомври 2019 г.

за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение

(Oбнародвана в „Държавен вестник“, бр. 80 от 11 октомври 2019 г.)

 

източник БНБ

 

СТАНДАРТ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ БАНКНОТИ

(Утвърден със Заповед № БНБ-115518/21.12.2020 г. на подуправителя, ръководещ управление „Емисионно“, в сила от 1.01.2021 г.)

източник БНБ

 

Указания за прилагане на Наредба № 18

на Българската народна банка за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение

(Утвърдени със заповед № БНБ-133537/06.12.2019 г.)

източник БНБ

 

Наредба № 39

на БНБ

от 28 март 2019 г.

за номиналната стойност, съдържанието,

формата и дизайна на банкнотите и монетите,

пускани в обращение

(Обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 29 от 8 април 2019 г.)

 

източник БНБ

Книгата “История на българските книжни пари” е първото сериозно проучване на банкнотното обращение в България. Това е един огромен труд, богато илюстриран с множество фотографии и документи. Книгата е еднакво ценна и необходима както за специалистите, така и за тези, които за първи път ще се запознаят с представената материя.
“История на българските книжни пари” е в обем на 400 страници. Съдържа повече от 350 цветни фотографии, направени професионално, които представят точно по размери и цвят лицето и опакото на българските книжни пари. Някои фотографии: проектите на Алфонс Муха, на Цветанка Костуркова, пробата на 200 лева 1929 г. на Thomas de La Rue & Coy.Ltd и др., се публикуват за първи път.

източник Управление на риска ООД

Стотици хиляди страници са изписани за историята на борбата за свобода на българите в Македония и Одринско. Но нито една книга досега не е събирала в себе си най-важното за съдбата на сънародниците ни, отразена в българската бонистика. Ценните книжа, събрани и представени от Костадин Христов, откриват нов поглед от съвсем различен ъгъл към темата. Те отразяват един от проблемите, които не са позволили да се осъществи идеалът за свободна Македония – финансовият.
Липсата на достатъчно средства за каузата кара войводите да се занимават с отвличания, а в определени периоди превръща смелите четници в разбойници.
В половинвековната борба се включват легендарните Гоце Делчев, Даме Груев, Гьорче Петров, Борис Сарафов, Тодор Александров, неизброимата плеяда водачи, четници и деятели от Македония и Одринско. Нека заедно се впуснем в дебрите на уникалните документи, събрани от автора. Те ще ни отведат назад, в друго време, когато револверът и ценните книжа са еднакво важни оръжия в битката за свобода.

източник Управление на риска ООД


История на външния държавен дълг на България (1878–1990) Том I

Това е мащабно историко-икономическо проучване, което събира сведения от различни извори, за да разкрие механизма на формирането и натрупването на външния дълг на България в продължение на повече от 110 години.

източник БНБ

История на външния държавен дълг на България (1878–1990) Том II

Това е мащабно историко-икономическо проучване, което събира сведения от различни извори, за да разкрие механизма на формирането и натрупването на външния дълг на България в продължение на повече от 110 години.

източник БНБ

История на външния държавен дълг на България (1878–1990) Том III

Това е мащабно историко-икономическо проучване, което събира сведения от различни извори, за да разкрие механизма на формирането и натрупването на външния дълг на България в продължение на повече от 110 години.

източник БНБ

МИХАИЛ ТЕНЕВ. ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ - Том I

Михаил Тенев е един от строителите на финансова България. В периода от Освобождението до началото на XX век той работи активно за изграждането на българската данъчна, финансова, банкова и парична система. Законотворец, висш държавен функционер, ерудит и родолюбец, той извършва огромна по своя размах народополезна дейност, описана в спомените му с прецизност и вълнение.
Неговото дело е свързано неразделно с развитието на Българската народна банка в периода 1885-1899 г., когато той е член на Управителния съвет и управител на БНБ. Двутомникът е второ допълнено издание на спомените на бележития финансист, издадени за първи път през 1940 година. Изданието е богато илюстрирано със снимки и копия на документи, снабдено е с пояснителни бележки, речник на рядко употребявани и слабо познати днес думи, както и с показалци на личните имена, географските наименования и институциите.

източник БНБ

МИХАИЛ ТЕНЕВ. ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ - Том II

Михаил Тенев е един от строителите на финансова България. В периода от Освобождението до началото на XX век той работи активно за изграждането на българската данъчна, финансова, банкова и парична система. Законотворец, висш държавен функционер, ерудит и родолюбец, той извършва огромна по своя размах народополезна дейност, описана в спомените му с прецизност и вълнение.
Неговото дело е свързано неразделно с развитието на Българската народна банка в периода 1885-1899 г., когато той е член на Управителния съвет и управител на БНБ. Двутомникът е второ допълнено издание на спомените на бележития финансист, издадени за първи път през 1940 година. Изданието е богато илюстрирано със снимки и копия на документи, снабдено е с пояснителни бележки, речник на рядко употребявани и слабо познати днес думи, както и с показалци на личните имена, географските наименования и институциите.

източник БНБ

 

Марко Рясков. Спомени и документи

Мемоарите на Марко Рясков откриват поредицата на БНБ по история на финансите. В книгата са поместени великолепните спомени на големия български финансист, богат снимков материал и множество документи по съдебните дела, водени след 9 септември 1944 г. срещу Марко Рясков като бивш министър на финансите и управител на Българската народна банка. Книгата е вълнуващо свидетелство за високия дух на един истински патриот и за професионализма на един блестящ финансист.

източник БНБ


 

Асен Христофоров. Избрани произведения и документи Том I

През 2010 г. се навършиха 100 години от рождението на проф. Асен Христофоров – незаслужено забравен икономист, един от най-способните специалисти по политическа икономия, история на българското банково дело и конюнктурен анализ в периода между двете световни войни. Обвинен в идеологическа неправоверност, през 1947 г. Асен Христофоров е завинаги лишен от възможността да продължи научната и преподавателската си работа и намира нов път за интелектуално оцеляване в белетристиката, краезнанието и преводаческата дейност. Тритомникът, издаден от БНБ, съдържа избрани трудове на Асен Христофоров по икономика – монографии, студии и статии, както и две автобиографични творби, документи от досието му в Държавна сигурност и от личния му архив, богат снимков материал и библиография на богатото творческо дело на Асен Христофоров.

източник БНБ

Асен Христофоров. Избрани произведения и документи Том II

През 2010 г. се навършиха 100 години от рождението на проф. Асен Христофоров – незаслужено забравен икономист, един от най-способните специалисти по политическа икономия, история на българското банково дело и конюнктурен анализ в периода между двете световни войни. Обвинен в идеологическа неправоверност, през 1947 г. Асен Христофоров е завинаги лишен от възможността да продължи научната и преподавателската си работа и намира нов път за интелектуално оцеляване в белетристиката, краезнанието и преводаческата дейност. Тритомникът, издаден от БНБ, съдържа избрани трудове на Асен Христофоров по икономика – монографии, студии и статии, както и две автобиографични творби, документи от досието му в Държавна сигурност и от личния му архив, богат снимков материал и библиография на богатото творческо дело на Асен Христофоров.

източник БНБ

Асен Христофоров. Избрани произведения и документи Том III

През 2010 г. се навършиха 100 години от рождението на проф. Асен Христофоров – незаслужено забравен икономист, един от най-способните специалисти по политическа икономия, история на българското банково дело и конюнктурен анализ в периода между двете световни войни. Обвинен в идеологическа неправоверност, през 1947 г. Асен Христофоров е завинаги лишен от възможността да продължи научната и преподавателската си работа и намира нов път за интелектуално оцеляване в белетристиката, краезнанието и преводаческата дейност. Тритомникът, издаден от БНБ, съдържа избрани трудове на Асен Христофоров по икономика – монографии, студии и статии, както и две автобиографични творби, документи от досието му в Държавна сигурност и от личния му архив, богат снимков материал и библиография на богатото творческо дело на Асен Христофоров.

източник БНБ

 

Комуналният капитализъм. Из българското стопанско минало, Том I, Румен Аврамов.

Книгата е пътуване из икономическата култура на първия български капитализъм, оформяла се от Освобождението до началото на 40-те години на XX век. Белязана от комунизма и от последвалото отваряне към света, тази култура продължава да се преражда в днешните стопански форми. Проявените в текста, понякога причудливи връзки между вчера и днес водят към отколешни, жилави корени на комуналното (държавно, кланово или колективистично) начало, което не е преставало да руши пълнокръвната конкуренция в икономиката и да твори „панелно” битие.

 

източник Център за либерални стратегии

 

Комуналният капитализъм. Из българското стопанско минало, Том II, Румен Аврамов.

Книгата е пътуване из икономическата култура на първия български капитализъм, оформяла се от Освобождението до началото на 40-те години на XX век. Белязана от комунизма и от последвалото отваряне към света, тази култура продължава да се преражда в днешните стопански форми. Проявените в текста, понякога причудливи връзки между вчера и днес водят към отколешни, жилави корени на комуналното (държавно, кланово или колективистично) начало, което не е преставало да руши пълнокръвната конкуренция в икономиката и да твори „панелно” битие.

 

източник Център за либерални стратегии

Комуналният капитализъм. Из българското стопанско минало, Том III, Румен Аврамов.

Книгата е пътуване из икономическата култура на първия български капитализъм, оформяла се от Освобождението до началото на 40-те години на XX век. Белязана от комунизма и от последвалото отваряне към света, тази култура продължава да се преражда в днешните стопански форми. Проявените в текста, понякога причудливи връзки между вчера и днес водят към отколешни, жилави корени на комуналното (държавно, кланово или колективистично) начало, което не е преставало да руши пълнокръвната конкуренция в икономиката и да твори „панелно” битие.

 

източник Център за либерални стратегии


Сборник документи. Том І. 1879–1900 г.

Томът обхваща периода на конституирането и укрепването на БНБ. Именно тогава се формират традиции, които впоследствие – за добро или лошо – присъстват трайно в икономическия живот на страната. Ето защо надникването в част от завещаното от онези години архивно богатство ще хвърли допълнителна светлина върху много от проблемите, пренесени през десетилетията от стопанската памет на нацията.

източник БНБ

Сборник документи. Том ІІ. 1901–1914 г.

Сборникът отразява един особено динамичен период в българското стопанство и в развитието на БНБ. Неговото начало съвпада с най-дълбоката финансова криза, разтърсила страната след Освобождението. По-нататък периодът включва забележителната икономическа стабилизация, свързана с големия външен заем от 1902 г. Епилогът е белязан от Балканските войни и многопосочните им икономически последици. През тези години дейността на БНБ се разгръща в триединството ù на емисионна, валутна и кредитна институция. Във всяка една от тези области тя достига апогея в своето ранно развитие, като същевременно залага редица решения, които много скоро след това оказват крайно негативно отражение върху българското стопанско развитие.

източник БНБ

Сборник документи. Т. ІІІ. 1915–1929 г.

Томът е посветен на бурен период от историята, през който с изключителна интензивност се променят общите стопански условия, институционните рамки и характерът на икономическата политика, настъпва радикална промяна в паричния стандарт, постепенно, но фундаментално се преобразяват статутът и функциите на БНБ, стопанската конюнктура е подложена на пределни колебания, като преминава от състояние, близко до хиперинфлация, към макроикономическа стабилизация. В много отношения събитията от този период следват логика, която беше възпроизведена десетилетия по-късно, през 90-те години на ХХ век. През тези два отдалечени периода българската икономика се сблъсква с близки по характера си предизвикателства, а стопанската политика намира сходни инструменти и решения.

източник БНБ

 

Сборник документи. Т. ІV. 1930–1947 г.

Томът проследява едни от най-драматичните събития в историята на България – от споразуменията в Хага през януари 1930 г., които ознаменуват икономическия епилог на Първата световна война, през отражението на Голямата депресия и краткия период на стопанско замогване през третото десетилетие на века, до разрухата през Втората световна война, началото на новия икономически режим и национализацията на банките в България.

 

източник БНБ

Сборник документи. Т. V. 1948–1990 г. Част 1

Този том, чието публикуване стана възможно благодарение на обстоятелството, че през 1999 г. БНБ разсекрети своите архивни фондове, е посветен на дейността на БНБ в условията на комунистическия режим в България. През този уникален период е изградена и функционира централноплановата икономика, където ролята на парите и на финансовата система са крайно ограничени и деформирани. Поместените архивни свидетелства отразяват промените в институционното устройство на банката и на останалите компоненти от банковата система, принципите и практиката на паричната емисия и на кредитирането, натрупването на вътрешен държавен дълг, валутния ред и регулирането на външната търговия. Значителен интерес представляват документите за трите остри кризи с външния дълг от началото на 60-те, края на 70-те и на 80-те години на ХХ век, както и за предприетите около тях опити за макроикономическа стабилизация. Много от приведените факти, решения и позиции позволяват по-добре да бъдат разбрани трудностите и противоречивостта на прехода след 1990 година.

 

източник БНБ

Сборник документи. Т. V. 1948–1990 г. Част 2

Този том, чието публикуване стана възможно благодарение на обстоятелството, че през 1999 г. БНБ разсекрети своите архивни фондове, е посветен на дейността на БНБ в условията на комунистическия режим в България. През този уникален период е изградена и функционира централноплановата икономика, където ролята на парите и на финансовата система са крайно ограничени и деформирани. Поместените архивни свидетелства отразяват промените в институционното устройство на банката и на останалите компоненти от банковата система, принципите и практиката на паричната емисия и на кредитирането, натрупването на вътрешен държавен дълг, валутния ред и регулирането на външната търговия. Значителен интерес представляват документите за трите остри кризи с външния дълг от началото на 60-те, края на 70-те и на 80-те години на ХХ век, както и за предприетите около тях опити за макроикономическа стабилизация. Много от приведените факти, решения и позиции позволяват по-добре да бъдат разбрани трудностите и противоречивостта на прехода след 1990 година.

 

източник БНБ


Сборник документи. Т. V. 1948–1990 г. Част 3

Този том, чието публикуване стана възможно благодарение на обстоятелството, че през 1999 г. БНБ разсекрети своите архивни фондове, е посветен на дейността на БНБ в условията на комунистическия режим в България. През този уникален период е изградена и функционира централноплановата икономика, където ролята на парите и на финансовата система са крайно ограничени и деформирани. Поместените архивни свидетелства отразяват промените в институционното устройство на банката и на останалите компоненти от банковата система, принципите и практиката на паричната емисия и на кредитирането, натрупването на вътрешен държавен дълг, валутния ред и регулирането на външната търговия. Значителен интерес представляват документите за трите остри кризи с външния дълг от началото на 60-те, края на 70-те и на 80-те години на ХХ век, както и за предприетите около тях опити за макроикономическа стабилизация. Много от приведените факти, решения и позиции позволяват по-добре да бъдат разбрани трудностите и противоречивостта на прехода след 1990 година.

източник БНБ

Сборник документи. Т. V. 1948–1990 г. Част 4

Този том, чието публикуване стана възможно благодарение на обстоятелството, че през 1999 г. БНБ разсекрети своите архивни фондове, е посветен на дейността на БНБ в условията на комунистическия режим в България. През този уникален период е изградена и функционира централноплановата икономика, където ролята на парите и на финансовата система са крайно ограничени и деформирани. Поместените архивни свидетелства отразяват промените в институционното устройство на банката и на останалите компоненти от банковата система, принципите и практиката на паричната емисия и на кредитирането, натрупването на вътрешен държавен дълг, валутния ред и регулирането на външната търговия. Значителен интерес представляват документите за трите остри кризи с външния дълг от началото на 60-те, края на 70-те и на 80-те години на ХХ век, както и за предприетите около тях опити за макроикономическа стабилизация. Много от приведените факти, решения и позиции позволяват по-добре да бъдат разбрани трудностите и противоречивостта на прехода след 1990 година.

източник БНБ

ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО

СЪЗДАВАНЕТО НА СЪВМЕСТНО ДРУЖЕСТВО

МЕЖДУ „ПЕЧАТНИЦА НА БНБ“ АД

И FRANÇOIS-CHARLES OBERTHUR INTERNATIONAL SA

източник БНБ

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА КАТАЛОГ БАНКНОТИ 2020 г.

 

източник БНБ

ПРЕВЕНЦИЯ
НА ИЗГОТВЯНЕТО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО
НА ПОДПРАВЕНИ ПАРИЧНИ ЗНАЦИ

Ю. Бояджиева, С., НИКК – МВР, 2010

Изследвани са тенденциите на фалшифицирането на пари в различните исторически епохи. Въз основа на резултатите от проведено емпирично изследване са анализирани състоянието и тенденциите на престъпността в сферата на изготвянето и разпространението на подправени парични знаци в България, степента ѝ на латентност, структурата по определени признаци, очакваните изменения. Направен е анализ на явлението като елемент на международната организирана престъпност. Очертана е характеристиката на организираните престъпни групи, осъществяващи производство и разпространение на фалшиви парични знаци.

Разгледани са различните групи способи за подправяне на монети и банкноти. Анализирани са факторите, способстващи производството и разпространението на фалшификати. Отделено е внимание на състоянието на превенцията и контрола на престъпността в сферата на фалшификациите на пари на международно и национално равнище. Представена е превантивната дейност на полицията за ограничаване на явлението и проблемите, свързани с нейната организация и осъществяване. Формулирани са препоръки за повишаване ефективността на полицейската превенция.

 

 

ИСТОРИЯ НА ЕВРОТО –

НАШИТЕ ПАРИ

КРАТЪК ОБЗОР НА

ЕВРОБАНКНОТИТЕ И

ЕВРОМОНЕТИТЕ

източник ЕЦБ


ЦЕНОВАТА СТАБИЛНОСТ:

ЗАЩО ТЯ Е

ВАЖНА ЗА НАС?

 

източник ЕЦБ