Индекс на статията

Наредба № 18 на БНБ

от 3 октомври 2019 г.

за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение

(Oбнародвана в „Държавен вестник“, бр. 80 от 11 октомври 2019 г.)

 

източник БНБ

 

СТАНДАРТ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ БАНКНОТИ

(Утвърден със Заповед № БНБ-115518/21.12.2020 г. на подуправителя, ръководещ управление „Емисионно“, в сила от 1.01.2021 г.)

източник БНБ

 

Указания за прилагане на Наредба № 18

на Българската народна банка за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение

(Утвърдени със заповед № БНБ-133537/06.12.2019 г.)

източник БНБ

 

Наредба № 39

на БНБ

от 28 март 2019 г.

за номиналната стойност, съдържанието,

формата и дизайна на банкнотите и монетите,

пускани в обращение

(Обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 29 от 8 април 2019 г.)

 

източник БНБ

Книгата “История на българските книжни пари” е първото сериозно проучване на банкнотното обращение в България. Това е един огромен труд, богато илюстриран с множество фотографии и документи. Книгата е еднакво ценна и необходима както за специалистите, така и за тези, които за първи път ще се запознаят с представената материя.
“История на българските книжни пари” е в обем на 400 страници. Съдържа повече от 350 цветни фотографии, направени професионално, които представят точно по размери и цвят лицето и опакото на българските книжни пари. Някои фотографии: проектите на Алфонс Муха, на Цветанка Костуркова, пробата на 200 лева 1929 г. на Thomas de La Rue & Coy.Ltd и др., се публикуват за първи път.

източник Управление на риска ООД

Стотици хиляди страници са изписани за историята на борбата за свобода на българите в Македония и Одринско. Но нито една книга досега не е събирала в себе си най-важното за съдбата на сънародниците ни, отразена в българската бонистика. Ценните книжа, събрани и представени от Костадин Христов, откриват нов поглед от съвсем различен ъгъл към темата. Те отразяват един от проблемите, които не са позволили да се осъществи идеалът за свободна Македония – финансовият.
Липсата на достатъчно средства за каузата кара войводите да се занимават с отвличания, а в определени периоди превръща смелите четници в разбойници.
В половинвековната борба се включват легендарните Гоце Делчев, Даме Груев, Гьорче Петров, Борис Сарафов, Тодор Александров, неизброимата плеяда водачи, четници и деятели от Македония и Одринско. Нека заедно се впуснем в дебрите на уникалните документи, събрани от автора. Те ще ни отведат назад, в друго време, когато револверът и ценните книжа са еднакво важни оръжия в битката за свобода.

източник Управление на риска ООД