Индекс на статията

 

Наредба № 18

за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение

(Приета от Българската народна банка на 20 октомври 2005 г., обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 88 от 4 ноември 2005 г., в сила от 31 март 2006 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2007 г., изм., бр. 68 от 2007 г., в сила от 1 септември 2007 г.; изм., бр. 93 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2013 г.)

 

източник БНБ

 

СТАНДАРТ

ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ БАНКНОТИ

(Изм. доп., Заповед № РД22-2556/29.12.2006 г., в сила от 1 януари 2007 г.
Заповед № РД22-2437/9.11.2007 г., в сила от 12 ноември 2007 г.,
Заповед № РД22-2723/28.11.2008 г., в сила от 8 декември 2008 г.,Заповед № РД22-0809/16.05.2009 г., в сила от 1 юни 2009 г.,Заповед № БНБ-116138/23.12.2015 г., в сила от 1 януари 2016 г.)

източник БНБ

 

Указание

за прилагане на Наредба № 18 на Българската народна банка

за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в

наличнопаричното обращение

(Утвърдено от управителя на БНБ №РД22-0276/01.02.2012 г.)

източник БНБ

Книгата “История на българските книжни пари” е първото сериозно проучване на банкнотното обращение в България. Това е един огромен труд, богато илюстриран с множество фотографии и документи. Книгата е еднакво ценна и необходима както за специалистите, така и за тези, които за първи път ще се запознаят с представената материя.
“История на българските книжни пари” е в обем на 400 страници. Съдържа повече от 350 цветни фотографии, направени професионално, които представят точно по размери и цвят лицето и опакото на българските книжни пари. Някои фотографии: проектите на Алфонс Муха, на Цветанка Костуркова, пробата на 200 лева 1929 г. на Thomas de La Rue & Coy.Ltd и др., се публикуват за първи път.

източник Управление на риска ООД

Стотици хиляди страници са изписани за историята на борбата за свобода на българите в Македония и Одринско. Но нито една книга досега не е събирала в себе си най-важното за съдбата на сънародниците ни, отразена в българската бонистика. Ценните книжа, събрани и представени от Костадин Христов, откриват нов поглед от съвсем различен ъгъл към темата. Те отразяват един от проблемите, които не са позволили да се осъществи идеалът за свободна Македония – финансовият.
Липсата на достатъчно средства за каузата кара войводите да се занимават с отвличания, а в определени периоди превръща смелите четници в разбойници.
В половинвековната борба се включват легендарните Гоце Делчев, Даме Груев, Гьорче Петров, Борис Сарафов, Тодор Александров, неизброимата плеяда водачи, четници и деятели от Македония и Одринско. Нека заедно се впуснем в дебрите на уникалните документи, събрани от автора. Те ще ни отведат назад, в друго време, когато револверът и ценните книжа са еднакво важни оръжия в битката за свобода.

източник Управление на риска ООД

История на външния държавен дълг на България (1878–1990) Том I

Това е мащабно историко-икономическо проучване, което събира сведения от различни извори, за да разкрие механизма на формирането и натрупването на външния дълг на България в продължение на повече от 110 години.

източник БНБ

История на външния държавен дълг на България (1878–1990) Том II

Това е мащабно историко-икономическо проучване, което събира сведения от различни извори, за да разкрие механизма на формирането и натрупването на външния дълг на България в продължение на повече от 110 години.

източник БНБ

История на външния държавен дълг на България (1878–1990) Том III

Това е мащабно историко-икономическо проучване, което събира сведения от различни извори, за да разкрие механизма на формирането и натрупването на външния дълг на България в продължение на повече от 110 години.

източник БНБ

МИХАИЛ ТЕНЕВ. ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ - Том I

Михаил Тенев е един от строителите на финансова България. В периода от Освобождението до началото на XX век той работи активно за изграждането на българската данъчна, финансова, банкова и парична система. Законотворец, висш държавен функционер, ерудит и родолюбец, той извършва огромна по своя размах народополезна дейност, описана в спомените му с прецизност и вълнение.
Неговото дело е свързано неразделно с развитието на Българската народна банка в периода 1885-1899 г., когато той е член на Управителния съвет и управител на БНБ. Двутомникът е второ допълнено издание на спомените на бележития финансист, издадени за първи път през 1940 година. Изданието е богато илюстрирано със снимки и копия на документи, снабдено е с пояснителни бележки, речник на рядко употребявани и слабо познати днес думи, както и с показалци на личните имена, географските наименования и институциите.

източник БНБ

МИХАИЛ ТЕНЕВ. ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ - Том II

Михаил Тенев е един от строителите на финансова България. В периода от Освобождението до началото на XX век той работи активно за изграждането на българската данъчна, финансова, банкова и парична система. Законотворец, висш държавен функционер, ерудит и родолюбец, той извършва огромна по своя размах народополезна дейност, описана в спомените му с прецизност и вълнение.
Неговото дело е свързано неразделно с развитието на Българската народна банка в периода 1885-1899 г., когато той е член на Управителния съвет и управител на БНБ. Двутомникът е второ допълнено издание на спомените на бележития финансист, издадени за първи път през 1940 година. Изданието е богато илюстрирано със снимки и копия на документи, снабдено е с пояснителни бележки, речник на рядко употребявани и слабо познати днес думи, както и с показалци на личните имена, географските наименования и институциите.

източник БНБ