Швейцарската национална банка (SNB) отменя разпоредбата, според която швейцарските банкноти, изтеглени от обращение и не са обменени в рамките на предписания срок (20 години), се анулират. От 2020 г. всички емисии швейцарски франкове се приемат за размяна за неопределено време, подобно на начина, по който се приемат в други страни, като САЩ, Великобритания, Канада и други.

До този момент банкнотите, изтеглени от обращение след излизането на новата серия, бяха приемани за обмен в продължение на 20 години. След този период те са напълно отменени и цялата им стойност се счита за загубена. По правило сумата, еквивалентна на стойността на банкнотите, които не са обменени навреме, се превежда от SNB към Държавните фондове за спешни действия и щети при бедствия. SNB издава нова серия банкноти на всеки 15-20 години и изтегля старите банкноти от обращение. Шест месеца по-късно, когато отделните деноминации се издават, техните предишни версии губят статута си на законно платежно средство и вече могат да се обменят само в SNB.

Според правилата на SNB обаче старите банкноти могат да бъдат заменени с нови по номинална стойност за период от 20 години - срокът, който е определен през 1921 г. Шестата емисия швейцарски франкове е изтеглена от обръщение (от 1 май 2000 г.) и нейният период на обмяна изтичаше на 1 май 2020 г. С преразглеждането на закона тези банкноти вече могат да бъдат изкупени без ограничения във времето от SNB.