Със съобщение от 28 април 2021 г. Швейцарската национална банка обяви, че считано от 30 април 2021 г. банкнотите от 8-ма емисия 1995-2014 г. губят статута си на законно платежно средство и спират се приемат за плащане в търговските обекти.  Тези банкноти обаче не губят стойността си и могат да се обменят безсрочно на касите на Швейцарската национална банка в Берн и Цюрих.  В Швейцария публичните каси на Конфедерацията (SBB / CFF, Swiss Post) ще продължат да приемат банкнотите от 8-ма серия до 30 октомври 2021 г.
Този неограничен период за обмен важи и за банкноти от шеста серия. Допълнителна информация е налична в Инструкцията за размяна на изтеглени банкноти. Виж тук

 

 

 

 

 

   Bank of England представи дизайна на новата полимерна банкнота от 50 паунда. Емисията ще бъде пусната в обращение на 23 юни, когато е рождения ден на математика Алън Тюринг.
С това се финализира реализирането на цялостната полимерна емисия британски банкноти.

 

 

 

 

Централната банка на Руската федерация обяви, че ще пусне в обращение емисия банкноти от нов образец. Новите банкноти, които ще бъдат пуснати в обращение в периода 2022 - 2025 г. включват нови, подобрени защитни елементи и променен технически дизайн и изображения. Планираните банкноти ще визуализират  теми, свързани с областите на Руската федерация, тяхната история и съвременни постижения, както следва:

 

10 рубли (RUB 10.2) Сибир. В обращение от  2025 г.

 

50 рубли (RUB 50.3) Северозапад. В обращение от 2025 г.

 

100 рубли (RUB 100.6) Централна Русия. В обращение от 2022 г.

 

500 рубли (RUB 500.4) Севернокавказ. В обращение от 2023 г.

 

1000 рубли (RUB 1000.4) Приволжски. В обращение от 2023 г.

 

5000 рубли (RUB 5 000.3) Урал. В обращение от 2023 г.

 

Вероятно новите банкноти ще бъдат в същия стил като на тези 200 (200.1 RUB) и 2 000 рубли от 2017 г. (2 000.1 RUB), тъй като и двете деноминации не са включени в съобщението.
Старите банкноти от 1997 г. и техните модификации 2001, 2004 и 2010 г. ще продължат да циркулират и да бъдат законно платежно средство, до тяхното амортизиране.

 

Източник: Пресслужба на Централна банка на Русия.