- Нова информация за фалшификат на 50 швейцарски франка, емисия 1995 г.

- Нова страница - Фалшиви щатски банкноти на излезли от обращение банкнотни емисии

- Нови екземпляри в страница ЩАТСКИ ДОЛАР – ЧАСТИЧНИ ФАЛШИФИКАТИ

- Нови екземпляри в страница БРИТАНСКИ ПАУНД - СТАРИ ФАЛШИФИКАТИ - 12 банкноти

- Нови екземпляри в страница РУСКА РУБЛА – СТАРИ ФАЛШИФИКАТИ - 12 банкноти

 

 

 

Електронната периодична публикация на БНБ „Преглед на емисионно–касовата дейност на БНБ“ представя на тримесечна база информация за тенденциите в развитието на наличнопаричното обращение и динамиката на банкнотите и монетите в обращение. Тя включва и анализ на характерните тенденции, наблюдавани през съответния отчетен период, спрямо края на предходното тримесечие и за едногодишен период. Издава се само на български език.

Източник БНБ

 

 

 

 

 

 

 

251 000 броя фалшиви евробанкноти са изтеглени от обращение през първата половина на 2019 г. Над 80% от тях са банкноти от 20 € и 50 €.
Евробанкнотите остават надеждно и сигурно платежно средство.
През първата половина на 2019 г. от обращение са изтеглени 251 000 фалшиви евробанкноти – с 4,2% по-малко, отколкото през втората половина на 2018 г. и с 16,6% по-малко, отколкото през първата половина на 2018 г. Вероятността да получите фалшива евробанкнота е извънредно малка, тъй като броят на фалшификатите остава много нисък спрямо броя на истинските евробанкноти в обращение, който нараства постоянно от въвеждането им насам с темп, изпреварващ растежа на БВП.
 


През 2018 г. броят и стойността на евробанкнотите в обращение нараснаха съответно с около 5,6% и 5,2%. Понастоящем в обращение се намират над 22 милиарда евробанкноти с обща стойност около 1,2 трилиона евро. На 28 май 2019 г. влязоха в обращение новите банкноти от 100 € и 200 € с усъвършенствани защитни елементи. Това бележи завършването на серия „Европа“, което отне много години на подготовка и сътрудничество в рамките на Евросистемата.