Броят на фалшивите евробанкноти остава нисък през 2023 г.

 

467 000 фалшиви евробанкноти, изтеглени от обращение през 2023 г., едно от най-ниските нива, пропорционално на общия брой банкноти в обращение

 

Повече от 70% от изтеглените фалшификати са с купюри от 20 и 50 евро

 

Евробанкнотите остават сигурно и надеждно платежно средство

 

Автентичността на евробанкнотите може да бъде проверена по метода „опипай, погледни и наклони“.

 

Около 467 000 фалшиви евробанкноти са били изтеглени от обращение през 2023 г. Вероятността от получаване на фалшификат е малка, тъй като броят на фалшификатите остава нисък пропорционално на броя на истинските евробанкноти в обращение . През 2023 г. са открити само 16 фалшификата на милион истински банкноти в обращение, което е един от най-малките дялове от въвеждането на евробанкнотите (вижте графиката по-долу).

 

Диаграма

Брой фалшиви евробанкноти, открити годишно на милион истински банкноти в обращение


 

 

Въпреки че делът е много малък, действителният брой фалшификати се е увеличил в сравнение с 2022 г., когато броят на фалшификатите беше изключително нисък след пандемията от коронавирус (COVID-19). Във всеки случай броят на фалшификатите остава по-нисък в сравнение с годините преди пандемията.

 

Купюрите от 20 и 50 евро продължават да бъдат най-фалшифицираните, като заедно представляват повече от 70% от общия брой (вижте таблицата по-долу). 97,2% от фалшификатите са открити в страни от еврозоната, докато 1,9% са открити в държави-членки на ЕС извън еврозоната и 0,9% в други части на света.

 

Повечето фалшификати са лесни за откриване, тъй като нямат или имат много лоши имитации на защитните елементи. Обществото не трябва да се тревожи за фалшифицирането, но трябва да остане бдително. Банкнотите могат да бъдат проверени с помощта на простия метод „опипай, погледни и наклони“, описан на уеб страницата за специални функции за сигурност и на уебсайтовете на националните централни банки от еврозоната. Евросистемата също така помага на професионалните лица, работещи с пари в брой, като гарантира, че успешно тествани машини за работа и обработка на банкноти могат надеждно да идентифицират фалшификати и да ги изтеглят от обращение.

 

Използването на фалшификати за плащане е криминално престъпление, което може да доведе до съдебно преследване. Ако получите подозрителна банкнота, сравнете я директно с тази, за която знаете, че е истинска. Ако вашите подозрения се потвърдят, моля, свържете се с полицията или – в зависимост от националната практика – с вашата национална централна банка или вашата собствена банка за търговия на дребно или търговска банка. Евросистемата активно подкрепя правоприлагащите органи в борбата срещу фалшифицирането на валута.

 

 

 

Електронната периодична публикация на БНБ „Преглед на емисионно–касовата дейност на БНБ“ представя на тримесечна база информация за тенденциите в развитието на наличнопаричното обращение и динамиката на банкнотите и монетите в обращение. Тя включва и анализ на характерните тенденции, наблюдавани през съответния отчетен период, спрямо края на предходното тримесечие и за едногодишен период. Издава се само на български език.

 

 

Източник БНБ

 

 

 

 

Костадин Христов

 

Тази седмица изненадващо датската национална банка обяви, че след 31 май 2025 г. ще демонетизира всички свои стари емисии банкноти издавани след 1945 г. , които се приемаха на касите на банката без ограничения. Освен това от обращение ще бъде извадена и банкнотата с номинал 1000 крони от емисия 2009 г. След 31 май 2025 г. само текущата серия банкноти 50, 100, 200 и 500 крони, изобразяващи датски мостове и археологически находки (серия 2009 г.; 2020) ще бъде законно платежно средство.
Защо се прави това?
Прави се защото ще бъде издадена чисто нова емисия датски банкноти с нов дизайн и мотиви, а вероятно и нов субстрат. Очаква се новите банкноти да бъдат пуснати в обращение през 2028-2029 г.

Кои емисии отиват в историята?

 

1945 г. (всички номинали)Емисията е разработена тайно през 1943 и 1944 г. Използвана е за смяна на парите през 1945 г., веднага след края на Втората световна война. Лицата на повечето банкноти са проектирани от художника и илюстратор Герхард Хайлман.

 

1952 г. Портрети и пейзажи (всички номинали)

 

Дизайнът на банкнотите е резултат от сътрудничеството между архитекта и графика Гунар Петерсен и илюстратора на Датската национална банка Гунар Андерсен. На лицевата страна на банкнотите са изобразени портрети на известни датчани, а на обратната – пейзажи.

 

1972 г. Портрети и животни (всички номинали)

 

На лицевата страна на банкнотите са изобразени портрети, които са гравирани въз основа на картини на датския художник Йенс Юел. Животните на обратната страна са базирани на акварели и рисунки от илюстратора и архитект Иб Андерсен и илюстратора на Датската национална банка Гунар Андерсен.

 

1997 г. Портрети и църковно изкуство (всички номинали)

 

Банкнотите са проектирани от илюстратора на Датската национална банка Йохан Алкяр. Лицевата страна включва портрети на датски художници и учени, докато обратната страна е украсена с културни мотиви и църковно изкуство.

 

2009 г. Мостове и археологически находки (само банкнотата от 1000 крони)

 

Мотивите на всички банкноти от серията са проектирани от Карин Биргит Лунд. Темата е датски мостове и археологически находки. Банкнотата от 1000 крони изобразява моста Great Belt и слънчевата колесница от Трундхолмското блато. Банкнотата от 1000 крони е единствената банкнота от серията, която ще бъде изтеглена от обращение след 31 май 2025 г.