Народната банка на нашата съседка Република Северна Македония пусна в обръщение банкноти от 500 денари с новото наименование на държавата - Република Северна Македониjа. През 2021 г. предстои в обращение да влязат и останалите купюри с новото име. 

 

 

 

 

Електронната периодична публикация на БНБ „Преглед на емисионно–касовата дейност на БНБ“ представя на тримесечна база информация за тенденциите в развитието на наличнопаричното обращение и динамиката на банкнотите и монетите в обращение. Тя включва и анализ на характерните тенденции, наблюдавани през съответния отчетен период, спрямо края на предходното тримесечие и за едногодишен период. Издава се само на български език.

 

Източник БНБ