Костадин Н. Христов

 

   През изминалата 2023 г., в периода 16 – 31 октомври 2023 г. Галерия УниКредит Студио на пл. Света неделя № 7 представи изложба на студенти от Националната художествена академия. Авторските творби на студентите бяха проекти на банкноти, създадени през периода 2012–2023 г. като учебни задачи по дисциплината „Визуална комуникация“ към специалност „Плакат и визуална комуникация”. Изложбата бe част от сътрудничеството между УниКредит Студио и Национална художествена академия в общата им цел да подкрепят и насърчават талантливите млади творци. 
Тъй като обаче времето на изложбата бе кратко, то Управление на риска ООД, реши да продължи да представя тези творби и най-вече техните автори.
Именно в Деня на жената, 8-ми март, в нашия сайт Ви представяме талантливата млада художничка Стефани Копаранова-СКОПА и проекта и за банкнота, посветен на поетесата Петя Дубарова.  

Стефани Копаранова-СКОПА е завършила „Моден дизайн“ в Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“- гр. София (2018) и „Плакат и визуална комуникация“ в НХА-ФИЛИАЛ БУРГАС (2022). Стефани е част от първия випуск на филиала, тя е една изключително дейна личност, която винаги търси поле за развитие и начин на изразяване. Участвала е в множество изложби на местно, национално и международно ниво, представяйки своите произведения. Художничката преоткрива себе си в модерната живопис и ръчната изработка на сувенири, играчки и бижута.
Любимите занимания на твореца са рисуването (влизайки в собствения си свят на въображаемото) и изработването на бижута от епоксидна смола. Авторката има големи амбиции и работи в посока за развитие на международно ниво. 
   Проектът, който представям като израз на моята творческа работа е част от проектите, които ни бяха възложени за реализация в края на моите ярки, незабравими студентски години в сравнително скоро открития филиал на Националната Художествена Академия. Същността на поставената ни задача беше да създадем юбилейна банкнота с образа на избрана от нас личност. Аз се впуснах в това така увлекателно, но въпреки това изключително сложно предизвикателство с голям интерес. Реших да създам юбилейна банкнота с лика на Петя Дубарова, която е един от големите български писатели на изминалия век. Идеята, която имах беше да създам банкнота с женски лик, защото в днешно време нямаме такава. Жените, допринесли за националната култура на страната заслужават не по-малко от мъжете да бъдат върху народните банкноти.  Днес живеем в ново време и е редно да сме равни.
Българските пари са част от нашата богата национална история. Банкнотите не са просто разплащателно средство, те са история, култура, изкуство, принос и жизнено важна отличителна част от нашата национална идентичност. Банкнотите се променят многократно в годините, но едно нещо остава същото, това е названието Лев (означаващо Лъв, символ на сила, сигурност и стабилност) и историята, която носят в себе си. Това изкуство под формата на банкноти съдържа важни отличителни елементи, които са неизменна част от същността на валутите, това са номиналната стойност и годината на емисия. Работейки по дизайна на банкнотата, включих всички задължителни елементи, които я превръщат в парично разплащателно средство.

 Избрах да създам банкнота с лика на младата авторка Петя Дубарова по повод нейния 60-годишен юбилей, защото в нейните стихове и нейната същност на свободолюбив мечтател с изключително чувство за справедливост и вяра в доброто аз разпознавам себе си. Аз съм родена и израснала в София, но от малка мечтаех да живея в Бургас. Не знам как се случва, но съдбата винаги сбъдва мечтите ми, и това се случва точно когато най-малко очаквам. При кандидатстването в НХА ме уведомиха, че отварят филиал в Бургас същата година и ако искам мога да кандидатствам, когато чух това наистина много се зарадвах на неочакваната изненада и така се превърнах в част от първия випуск на НХА-ФИЛИАЛ БУРГАС. Когато чета стиховете на Петя Дубарова се вдъхновявам да творя, както ме вдъхновяват Бургас и морето. Нейният отвъд реален свят говори много и вдъхновява силно. Образите и символите от нейните стихове станаха част от дизайна на моята банкнота представени като елементи, номинал и защитни знаци. Работих върху преплитането на реалното и въображаемия свят на твореца, за да представя банкнотата като част не само от своето творчество, но и това на поетесата. Петя Дубарова, душа толкова силна и извисена, но в същото време толкова нежна, ранима и поклатима, неспособна да издържи на цялата заобикаляща несправедливост около нея, което я превръща в една от вечно живите жертви на изминалото време.

 

 

 

 

 

 

 

 

Новите банкноти с портрета на крал Чарлз ще влязат в обращение на 5 юни, съобщи Банка на Англия.

Портретът на краля ще бъде единствената промяна в съществуващите дизайни на банкнотите от 5, 10, 20 и 50 паунда, а новите банкноти ще заменят повредените или износени по-стари.

Монети с изображението на краля вече се намират в обращение, но банкнотите изискват много по-сериозна подготовка.

Купувачите в момента могат и още ще могат да използват банкнотите с кралица Елизабет II.

Обратната страна на настоящите полимерни банкноти на Bank of England, които във възходящ ред изобразяват сър Уинстън Чърчил, Джейн Остин, Уилям Търнър и Алън Тюринг, няма да да бъде променяна.

Банкнотине с малки серийни номера на новите банкноти представляват голям интерес за колекционерите. Те ще бъдат продадени през лятото на аукцион на Spink & Son.

 

Източник ББС

 

 

 

На 13 февруари, в “Държавен вестник” е обнародван новият Закон за Българската народна банка (БНБ), който ще влезе в сила от деня на приемането на еврото у нас.

Законът урежда статута на еврото като парична единица, определя дизайна на националната страна на разменните евромонети, пускането и изваждането от обръщение, замяната, обмяната и възпроизвеждането на евробанкноти и евромонети.

С приемането му се изпълнява изискването за правна конвергенция на устройствения закон на българската централна банка, като се осъществява правната ѝ интеграция в Евросистемата при въвеждане на еврото като парична единица на Република България.

Новият Закон за Българската народна банка отразява и правните несъответствия, отчетени в Докладите за конвергенция на Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европейската комисия. Основен подход в закона е прилагането на законодателна техника, която избягва възпроизвеждането на пряко приложимите Договор за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), Устав на Европейската система от централни банки и на Европейската централна банка, а вместо това, където е уместно, се включват препратки към тях.

На 18 септември 2023 година Управителният съвет на ЕЦБ прие становище относно интеграцията на БНБ в Евросистемата (CON/2023/27). Там се изразява позитивна оценка както за целта на закона да се постигне необходимото равнище на правна конвергенция, така и използваната в него техника да се избягва възпроизвеждането на пряко приложимите разпоредби от правото на Съюза.

Новият Закон за Българската народна банка, мотивите към него, както и докладът за цялостната предварителна оценка на неговото въздействие са публикувани ТУК.