Електронната периодична публикация на БНБ „Преглед на емисионно–касовата дейност на БНБ“ представя на тримесечна база информация за тенденциите в развитието на наличнопаричното обращение и динамиката на банкнотите и монетите в обращение. Тя включва и анализ на характерните тенденции, наблюдавани през съответния отчетен период, спрямо края на предходното тримесечие и за едногодишен период. Издава се само на български език.

 

източник БНБ 

 

 

 

Учебни проекти на студенти от специалност „Плакат и визуална комуникация“
16 – 31 октомври 2023 г.
 
Откриване – 16 октомври 2023, 18:00 часа
Галерия УниКредит Студио
София, пл. „Света Неделя“ № 7
 
 
Националната художествена академия представя в галерия УниКредит Студио изложба студентски проекти на банкноти, създадени през периода 2012–2023 г като учебни задачи по дисциплината „Визуална комуникация“ към специалност „Плакат и визуална комуникация“. Куратори на изложбата са преподавателите доц. д-р Стоян Дечев и доц. д-р Ненко Атанасов. 
 
Участват: Лилия Миланова, Росèна Тодорова, Жаклина Симова, Иван Кашлаков, Любослав Боянов, Катя Иванова, Наталия Йосифова, Георги Георгиев – Аршата, Ангелина Конзова, Стèфани Копаранова, Мирослав Живков — Джингиби, Моника Радева, Даниела Драганова, Евтим Войнов, Таня Барантиева-Баева, Теодора Коцева, Весела Цекова, Здравко Сираков, Михаела Караджова, Мария Александрова, Силви Попова, Габриел Петров, Плàмена Попова, Àнгела Айтовска, Валентин В. Щинков, Стèфани Неделчева, Карина Талпова, Стефан Коцевски, Петрòния Апостолова, Никол Добрева, Теа Антонова, Радина Симеонова, Мария Меретева-Илиева, Тедислава Симеонова, Марù Кенов, Сеферина Стамати, Елина Джанаварова, Константин Арабаджиев, Габриела Терзиева, Нина Слагàло, Йоана Иванова, Яна Попова


Тази година „Плакат и визуална комуникация“ чества своята 75-годишнина. Фундаментална специалност в Националната художествена академия с богата история и традиции, с висок престиж, с екип от квалифицирани преподаватели – солидно подготвени педагози, които очакват и подбират все по-достойни студенти поради нестихващия и нарастващ интерес към специалността, осигуряваща неоспоримо качество на обучението. Големите имена в българския графичен дизайн, които представят България на родна земя и в чужбина, са нейни възпитаници.
— • —
Изложбата e част от сътрудничеството между УниКредит Студио и Национална художествена академия в общата им цел да подкрепят и насърчават талантливи млади творци. УниКредит Студио е галерията за съвременно изкуство на УниКредит Булбанк, открита в началото на 2012 г., когато България е избрана измежду над 20 европейски държави да бъде домакин на първото УниКредит Студио след създадената в Италия галерия. Мисията на студиото е да представя млади български и международни автори като част от ангажимента на банката да подкрепя и насърчава културното разнообразие и изкуство.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

България ще впише 1 януари 2025 година като целева дата за приемане на еврото в официален документ, съобщи БНР, позовавайки се на публикувания проект на правителствения сайт strategy.bg

Промените се правят в постановлението на Министерския съвет за създаване на координационен съвет за подготовка на ни за членство в еврозоната, а срокът за изпращане на становища изтече снощи.

Страната ни изпусна предишната целева дата за въвеждането на еврото у нас - 1 януари 2024 година, след като служебното правителство не подаде доклад за изпълнението на критериите за членство в еврозоната през февруари.

Официалният довод бе, че не са изпълнени необходимите законови промени, което бе продиктувано от политическата криза тогава. Въпреки че голяма част от необходимите текстове бяха внесени в парламента, липсата на съгласие между политическите сили доведе до забавянето им и разпускането на предишното Народно събрание без краен резултат по тези текстове.

 

 

 

Настоящият парламент обаче ударно приема ключови закони, които трябва да бъдат готови до въвеждането на еврото. През седмицата Европейската централна банка даде позитивна оценка и на новия закон за БНБ с технически препоръки, които ще бъдат обсъдени с Министерството на финансите преди финалните текстове да бъдат предложени за гласуване от правителството и след това от депутатите. Законът трябва да влезе в сила в момента, когато станем страна – членка на еврозоната.

Датата 1 януари 2025 година е посочена като целева за присъединяването ни към еврозоната в програмата за управление на правителството за периода юни 2023 - декември 2024 г.