С оглед на създалата се ситуация от един месец насам и последвалите събития, в каталог “Валути” добавихме нова държава с нейната валута – Украинска гривна. В каталога можете да намерите пълна информация за банкнотите в обращение, методите на печат, комплекс защитни елементи. Текстова и визуална информация. Стари емисии банкноти и срокове за обмяна. 

 

 

 

Електронната периодична публикация на БНБ „Преглед на емисионно–касовата дейност на БНБ“ представя на тримесечна база информация за тенденциите в развитието на наличнопаричното обращение и динамиката на банкнотите и монетите в обращение. Тя включва и анализ на характерните тенденции, наблюдавани през съответния отчетен период, спрямо края на предходното тримесечие и за едногодишен период.