Народната банка на Китай пусна в обращение нова банкнота от 5 юана. С това завършва процеса по реализиране на цялостната емисия банкноти 2015-2020 г. Повече информация за дизайна и защитните елементи на новата банкнота можете да откриете в раздел КАТАЛОЗИ/КАТАЛОГ ВАЛУТИ/КИТАЙ. 

 

 

 

 

Електронната периодична публикация на БНБ „Преглед на емисионно–касовата дейност на БНБ“ представя на тримесечна база информация за тенденциите в развитието на наличнопаричното обращение и динамиката на банкнотите и монетите в обращение. Тя включва и анализ на характерните тенденции, наблюдавани през съответния отчетен период, спрямо края на предходното тримесечие и за едногодишен период. Издава се само на български език.

 

 

 

 

 

Централната банка на Австралия пусна в обращение нова банкнота от 100 долара. С това завършва процеса по реализиране на втората емисия полимерни австралийски банкноти. Повече информация за дизайна и защитните елементи можете да откриете в раздел КАТАЛОЗИ/КАТАЛОГ ВАЛУТИ/АВСТРАЛИЯ.