Електронната периодична публикация на БНБ „Преглед на емисионно–касовата дейност на БНБ“ представя на тримесечна база информация за тенденциите в развитието на наличнопаричното обращение и динамиката на банкнотите и монетите в обращение. Тя включва и анализ на характерните тенденции, наблюдавани през съответния отчетен период, спрямо края на предходното тримесечие и за едногодишен период. Издава се само на български език.

Източник БНБ

 

 

 

 

  

50 австралийски долара 1995 г. - фалшификат. Повече информация в Католози / Каталог на фалшивите банкноти в света от началото на XX век до днес / АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР  - ФАЛШИФИКАТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 262 000 фалшиви евробанкноти са изтеглени от обращение през втората половина на 2018 г.
  • Над 80% от тях са банкноти от 20 € и 50 €.
  • Всички евробанкноти могат да се проверяват с метода „пипни, разгледай и наклони“.
  • Евробанкнотите остават надеждно и сигурно платежно средство.
  • През втората половина на 2018 г. от обращение са изтеглени 262 000 фалшиви евробанкноти – с 13,0% по-малко, отколкото през първата половина на годината и с 27,8% по-малко, отколкото през втората половина на 2017 г. Вероятността да получите фалшива евробанкнота е извънредно малка, тъй като броят на фалшификатите остава много нисък спрямо броя на истинските евробанкноти в обращение, който нараства постоянно от въвеждането им насам с темп, изпреварващ растежа на БВП. През 2018 г. броят и стойността на евробанкнотите в обращение нараснаха съответно с около5,6 % . Понастоящем в обращение се намират над 22 милиарда евробанкноти с обща стойност около 1,2 трилиона евро.