Централната банка на Либия съобщи, че пуска в обращение от понеделник, 15 февруари 2021 г., нова полимерна банкнота от 5 динара (LYD5.10). Новата банкнота е посветена на 10-годишнината от революцията, избухнала на 17 февруари.

 

 

 

 

 

 

Електронната периодична публикация на БНБ „Преглед на емисионно–касовата дейност на БНБ“ представя на тримесечна база информация за тенденциите в развитието на наличнопаричното обращение и динамиката на банкнотите и монетите в обращение. Тя включва и анализ на характерните тенденции, наблюдавани през съответния отчетен период, спрямо края на предходното тримесечие и за едногодишен период.

 

 

 

 

 

Туркменистан пусна в обращение нова емисия юбилейни банкноти, посветени на 25-годишнината от обявяването на независимост от СССР.  Новите банкноти са аналогични с емисия 2012-2014 г. , но имат допълнително отпечатано лого в лявата страна на банкнотите, което има изображение на два флага, гълъб и глобус, с фразата: " Туркменистан: Земя на Неутралност ".
Обратната страна на банкнотите е аналогична с тези от нормалното парично обращение, с изключение на банкнотите от 1 и 50 маната. На банкнотите от 1 манат е изобразено морско пристанище, вместо настоящото летище. В банкнотите от 50 маната е добавен Паметникът на Конституцията.