Одобрен е дизайнът на националната страна на евромонетите като част от подготовката на страната ни за членство в еврозоната, съобщиха от БНБ. Евромонетите имат една обща страна, а всяка държава – членка на валутния съюз избира дизайна на националната страна на монетите с номинали 1,2,5,10,20 и 50 евроцента, както и на едно и две евро.
Българските ще носят изображенията на Мадарския конник в малките номинали, Свети Иван Рилски на едно евро и Свети Паисий Хилeндарски на монетата от две евро. Ще бъде изписана и годината на присъединяването на България към еврозоната – 2025 г.
Задължителните елементи, включени в дизайна на националната страна на българските евромонетите, са изобразяване на кръг от 12 звезди, както e върху знамето на Европейския съюз; изписване на кирилица на думата "БЪЛГАРИЯ" като обозначение на емитиращата държава; за българските евромонети от 2 евро – надпис, изписан последователно по гурта, като на едната половина е изписано "БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ", а на втората половина – обърнато изписан същият надпис.
Това е решението на Координационния съвет за подготовката на членството в еврозоната. България очаква да бъде приета в еврозоната от началото на 2025 г. като решението за това ще стане ясно след пролетния доклад на Еврокомисията и Европейската централна банка. Страната ни все още не покрива изискванията за ниска инфлация.
Избраните незадължителни елементи, включени в дизайна на националната страна на българските евромонети, са изписване на кирилица на думата "евро" на монетите от 1 и 2 евро, "стотинка" на монетата от 1 евроцент и "стотинки" на монетите от 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента; и изписване на годината на въвеждане на еврото в България "2025".


 

За основни елементи на дизайна на националната страна на българските евромонети е възпроизведен дизайнът на настоящите български разменни монети: Мадарски конник – на монети от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента; Св. Иван Рилски – на монета от 1 евро; Паисий Хилендарски – на монета от 2 евро.
"Мотивите за това са, че символите върху настоящите български разменни монети са утвърдени и добре приети от гражданите на България. Този подход ще осигури приемственост от сегашните към новите евромонети в България и лесната им разпознаваемост, като в същото време ще бъде потвърдена и продължена българската идентичност чрез познатите символи на българските монети", коментират от БНБ.
От там припомнят, че всички евромонети имат и една обща страна, която е дело на дизайнът на общите страни на монетите, който е дело на Люк Люикс от Белгийския кралски монетен двор. На тях са представени изображения на Европейския съюз или на Европа, които символизират единството на ЕС.

 

 

Електронната периодична публикация на БНБ „Преглед на емисионно–касовата дейност на БНБ“ представя на тримесечна база информация за тенденциите в развитието на наличнопаричното обращение и динамиката на банкнотите и монетите в обращение. Тя включва и анализ на характерните тенденции, наблюдавани през съответния отчетен период, спрямо края на предходното тримесечие и за едногодишен период. Издава се само на български език.

 

източник БНБ 

 

 

 

Учебни проекти на студенти от специалност „Плакат и визуална комуникация“
16 – 31 октомври 2023 г.
 
Откриване – 16 октомври 2023, 18:00 часа
Галерия УниКредит Студио
София, пл. „Света Неделя“ № 7
 
 
Националната художествена академия представя в галерия УниКредит Студио изложба студентски проекти на банкноти, създадени през периода 2012–2023 г като учебни задачи по дисциплината „Визуална комуникация“ към специалност „Плакат и визуална комуникация“. Куратори на изложбата са преподавателите доц. д-р Стоян Дечев и доц. д-р Ненко Атанасов. 
 
Участват: Лилия Миланова, Росèна Тодорова, Жаклина Симова, Иван Кашлаков, Любослав Боянов, Катя Иванова, Наталия Йосифова, Георги Георгиев – Аршата, Ангелина Конзова, Стèфани Копаранова, Мирослав Живков — Джингиби, Моника Радева, Даниела Драганова, Евтим Войнов, Таня Барантиева-Баева, Теодора Коцева, Весела Цекова, Здравко Сираков, Михаела Караджова, Мария Александрова, Силви Попова, Габриел Петров, Плàмена Попова, Àнгела Айтовска, Валентин В. Щинков, Стèфани Неделчева, Карина Талпова, Стефан Коцевски, Петрòния Апостолова, Никол Добрева, Теа Антонова, Радина Симеонова, Мария Меретева-Илиева, Тедислава Симеонова, Марù Кенов, Сеферина Стамати, Елина Джанаварова, Константин Арабаджиев, Габриела Терзиева, Нина Слагàло, Йоана Иванова, Яна Попова


Тази година „Плакат и визуална комуникация“ чества своята 75-годишнина. Фундаментална специалност в Националната художествена академия с богата история и традиции, с висок престиж, с екип от квалифицирани преподаватели – солидно подготвени педагози, които очакват и подбират все по-достойни студенти поради нестихващия и нарастващ интерес към специалността, осигуряваща неоспоримо качество на обучението. Големите имена в българския графичен дизайн, които представят България на родна земя и в чужбина, са нейни възпитаници.
— • —
Изложбата e част от сътрудничеството между УниКредит Студио и Национална художествена академия в общата им цел да подкрепят и насърчават талантливи млади творци. УниКредит Студио е галерията за съвременно изкуство на УниКредит Булбанк, открита в началото на 2012 г., когато България е избрана измежду над 20 европейски държави да бъде домакин на първото УниКредит Студио след създадената в Италия галерия. Мисията на студиото е да представя млади български и международни автори като част от ангажимента на банката да подкрепя и насърчава културното разнообразие и изкуство.