В Русия се появиха фалшиви банкноти с номинал 5000 рубли, емисия 1997 г. (2006), които не блестят кой знае с какви супер качества, но за сметка на това успешно се приемат от АТМ устройствата. Много руски банки настроиха банкоматите тип БНА,  временно да не приемат банкноти от 5000 рубли до разработката на нов софтуер. Повече за тези банкноти можете да научите в раздел Каталози/Каталог на фалшивите банкноти от началото на XX век.