Чешката национална банка обяви, че на 8 февруари 2023 г. ще пусне в обращение юбилейна банкнота, посветена на 30-годишнината  от съществуването на националната валута – чешката крона.
Юбилейната банкнота е отпечатана на базата на съществуващите банкноти от 1000 крони, емисия 2008 г. (виж тук). За отбелязване на годишнината от лицевата страна са отпечатани допълнителни символи: в полето на водния знак е разположена емблемата на Националната банка на Чехия, под нея разположени една над друга, обозначаваща година "1993", от която започва да съществува чешката крона, числото на годишнината "30" и годината "2023"; вторият отпечатък е под формата на правоъгълник с буквите "М" в ъглите и с номинала на банкнотата "1000" в средата. Банкнотите от тази юбилейна серия ще бъдат законно платежно средство заедно с банкнотите от емисии 1999-2018 г.

И докато чешката крона продължава да съществува, то през 2009 г. Словакия изостави кроната си в полза на еврото. Чешкия министър на финансите Збинек Станжура, при представянето на юбилейната банкнота заяви, че за Чехия е важно да има собствена парична политика. Още през 2022 г. правителството в Прага заяви, че чешката република няма да изпълни нито един от критериите от Маастрихт за присъединяване към еврозоната през 2023 и 2024 година.
Независимо, че при присъединяването си към Европейския съюз през 2004 г., едно от условията беше Чехия да приеме еврото. По това време не е определен точен краен срок и няма санкции за закъснения. От всяка държава зависи да реши кога ще се присъедини и след това да започне процеса на постигане на критериите за сближаване с еврото, известни като Маастрихтските критерии.