Бюрото за гравюра и печат (BEP) във Вашингтон представи новите щатски банкноти от емисия 2021 г.  За първи път в историята на САЩ се включват факсимилета на подписи на две дами, длъжностни лица. Това са Мерилин Робърдж Малхерба, на длъжност ковчежник (главен касиер), която е с индиански произход и встъпи на длъжност през септември 2022 г. и Джанет Йелън, министър на финансите от 2021 г.

 

Според Министерството на финансите на САЩ банкнотите с нова комбинация от подписи и ново обозначение на емисията ще започнат да влизат в обращение през 2023 г.