Европейската централна банка (ЕЦБ) планира да разработи нов дизайн на евробанкнотите, работейки в сътрудничество с европейските граждани в процес, който се очаква да доведе до окончателно решение през 2024 г.

Процесът на създаване на нов дизайн ще започне със съставянето на фокусни групи, чиято задача ще бъде да съберат вижданията на гражданите от цялата еврозона за възможните теми в дизайна на бъдещите евробанкноти. След това консултативна група по темите на дизайна, включваща по един експерт от всяка държава от еврозоната, ще представи на Управителния съвет на ЕЦБ кратък списък на новите теми. Членовете на консултативната група вече са назначени от ЕЦБ въз основа на предложения от националните централни банки от еврозоната. Те са хора с компетентност в разнообразни области – история, природни и обществени науки, визуални изкуства и технологии. Дизайнът на сегашните евробанкноти се основава на темата „епохи и стилове“, представена чрез прозорци, врати и мостове.

 

 

„Евробанкнотите се установиха трайно в живота ни. Те са осезаемият, видим символ, че в Европа ние сме заедно, особено във време на криза. Все още има много търсене за тях“ – заяви председателят на ЕЦБ Кристин Лагард. „Двайсет години по-късно дойде време да преразгледаме начина, по който изглеждат банкнотите ни, така че да ги припознават европейците на всякаква възраст и с всякакъв произход и образование.“

След като консултативната група представи предложенията си, ЕЦБ ще се обърне към обществеността с покана гражданите да изразят мненията си по краткия списък от теми. Ще последва конкурс за дизайн на новите банкноти, след който ЕЦБ отново ще се консултира с обществеността. Окончателното решение ще бъде взето от Управителния съвет.

Задействането на този процес е следствие от поетия от Управителния съвет на ЕЦБ ангажимент да осигурява иновативни и сигурни банкноти, които са близки на европейските граждани. Последното Изследване на платежните нагласи на потребителите в еврозоната (SPACE) показа, че през 2019 г. парите в брой все още са били най-популярното платежно средство при плащания на дребно на място. Въпреки нарастването на безналичните плащания по време на пандемията търсенето на пари в брой се е повишило поради ключовата им роля на средство за съхранение на стойността. В рамките на своята стратегия „Пари в брой 2030“ Евросистемата предприема конкретни стъпки, за да осигури по-нататъшната наличност на пари в брой и приемането им като платежно средство далеч напред в бъдещето. Това включва евентуалното въвеждане на цифрово евро.
„Искаме да разработим евробанкноти, с които гражданите на Европа да могат да се идентифицират и да използват с гордост като свои пари,“ заяви членът на Изпълнителния съвет Фабио Панета. „Процесът на създаване на нов дизайн на евробанкнотите ще протича успоредно с проучването ни по темата за цифрово евро. И двата проекта имат за цел да изпълнят задачата ни да осигуряваме на европейските граждани сигурни и надеждни пари.“
След приключването на процеса на разработване на дизайн Управителния съвет ще одобри производството на новите банкноти и ще вземе решение за евентуалните дати на емитиране.

Членове на консултативната група по темите на дизайна:

Алис Твемлов (Нидерландия), професор по история, теория и социология на графичния дизайн, Амстердамски университет
Костас Вароцос (Гърция), художник и професор, Факултет по архитектура, Солунски университет „Аристотел“
Димитриос Михелидис (Кипър), почетен професор по класическа археология, Кипърски университет
Елвира Мария Корея Фортунадо (Португалия), заместник-ректор, Лисабонски университет NOVA
Фабио Белтрам (Италия), професор по физика, Scuola Normale Superiore, Пиза
Финтан О’Тул (Ирландия), професор по ирландски, Университет „Принстън“, и автор на рубрика в The Irish Times
Йева Зибарте (Латвия), директор по изложбите, Zuzeum Art Centre
Яна Арбейтер (Словения), доцент-изследовател, Факултет по социални науки, Люблянски университет
Лиза Боргенхаймер (Германия), професор по информационен дизайн, HfG Offenbach am Main
Мария Виркала (Финландия), художник
Мария Марцелионите-Палиуке (Литва), професор, Вилнюска академия на изкуствата
Нурия Оливер (Испания), директор и съосновател, ELLIS Alicante Unit, и главен специалист по данните, DataPop Alliance
Патрик Санавия (Люксембург), директор, Люксембургска служба за националното наследство
Петер Ауфрайтер (Австрия), генерален директор и управляващ научен директор, Виенски музей на науката и технологията
Силвия Михаликова (Словакия), професор и изследовател, Словашка академия на науките, Институт по социология, Търнавски университет
Стефан Дистенген (Франция), основател и главен изпълнителен директор, Fabernovel
Стефан Ванфлетерен (Белгия), фотограф
Владимир Тайгер (Естония), графичен дизайнер, компания за печат с високо ниво на сигурност Vaba Maa
Предстои номинирането на представител на Малта.

 

Източник ЕЦБ