Новите египетски полимерни банкноти от 10 и 20 паунда.