Bank of England обяви, че книжните банкноти от емисия "F" 20 паунда - 2006 г. и 50 паунда - 2010 г. ще циркулират успоредно с полимерните банкноти до края на месец септември 2022 г.  След това банкнотите ще престанат да бъдат платежно средство и няма да се приемат в търговската мрежа и банките. Разбира се, тези банкноти няма да загубят стойността си. Те ще се обменят безсрочно в клоновете на Bank of England и всички пощенски станции.