Със съобщение от 28 април 2021 г. Швейцарската национална банка обяви, че считано от 30 април 2021 г. банкнотите от 8-ма емисия 1995-2014 г. губят статута си на законно платежно средство и спират се приемат за плащане в търговските обекти.  Тези банкноти обаче не губят стойността си и могат да се обменят безсрочно на касите на Швейцарската национална банка в Берн и Цюрих.  В Швейцария публичните каси на Конфедерацията (SBB / CFF, Swiss Post) ще продължат да приемат банкнотите от 8-ма серия до 30 октомври 2021 г.
Този неограничен период за обмен важи и за банкноти от шеста серия. Допълнителна информация е налична в Инструкцията за размяна на изтеглени банкноти. Виж тук