От  ноември 2020 г. в Дания ще бъдат въведени нови банкноти от 500 крони.  През следващите няколко години трябва да бъдат издадени и други номинали на банкнотите от новата версия.
Новите банкноти приличат много на съществуващите банкноти от емисии 2009-2016 г., но с няколко малки разлики в комплекса от защитни елементи. 

 

 

  • добавени са следните елементи: знак за граждани със зрителни увреждания под формата на триъгълник, елемент за подравняване под формата на номинал на банкнота, повтарящи се изображения на орнамент и номинал, отпечатани с тъмносиньо ирдиисцентно мастило;
  • променени са следните елементи: защитната нишка MOTION® има изходи от лицевата страна, а не отзад, както в предишните емисии, и има подобрен модел на изображенията. Деметализиран микротекст текст, добавен върху скритата защитна нишка;
  • серийният номер на новата банкнота се състои от девет цифри;
  • обозначението на емитента "DANMARKS NATIONALBANK" се намира не в центъра, а вдясно.