Народната банка на Китай пусна в обращение нова банкнота от 5 юана. С това завършва процеса по реализиране на цялостната емисия банкноти 2015-2020 г. Повече информация за дизайна и защитните елементи на новата банкнота можете да откриете в раздел КАТАЛОЗИ/КАТАЛОГ ВАЛУТИ/КИТАЙ.