Централната банка на Бруней (Autoriti Monetari Brunei Darussalam) съобщи, че от 2 ноември 2020 г. стартира процес по изтегляне от обращение на банкноти с номинал  10 000 долара ( = 7 375,61 Щатски долара). Прибирането на банкнотите ще се извършва по стандартен начин, чрез вноски от търговските банки и населението. Няма краен срок за изтеглянето от обращение и следователно тези банкноти запазват статути си на законно платежно средство. Мярката е предприета в рамките на кампания за борба с прането на пари.