От 5 октомври 2020 Централната банка на Саудитска Арабия пуска в обращение нова банкнота от 5 риала от полимерен субстрат и нов комплекс защитни елементи.