През изминалата 2019 г. Бундесбанк регистрира около 55 200 фалшиви евробанкноти с номинална стойност 3,3 милиона евро, което е с 5% по-малко в сравнение с предходната година. Според статистиката това възлиза на седем фалшиви банкноти на 10 000 жители.

"Наблюдава се намаляване на броя на фалшификатите поради въвеждането на новата емисия  банкноти "Европа" с подобрен комплекс от защитни елементи", коментира Йоханес Берман, член на Изпълнителния съвет на Deutsche Bundesbank. "По-специално, броят на фалшивите банкноти с номинална стойност 50 евро беше значително намален.“

 

Брой фалшиви банкноти 

€ 5 - 526

€ 10 - 2397

€ 20 - 13 463

€ 50 - 31 028

€ 100 - 5003

€ 200 - 1299

€ 500 - 1143

Общо - 55 125

 

 

Броят на задържаните фалшиви монети, през втората половина на 2019 г. е около 27 600 броя.