Централната банка на Норвегия пусна в обращение нова банкнота от 1000 крони. С това завършва процеса по подмяна на предходната емисия. Старите банкноти от 1000 крони ще се приемат в търговските обекти до 14 ноември 2020 г. След тази дата само поделенията на норвежката централна банка ще приемат и обменят старите банкноти.