Нова версия на Наредба № 18 на БНБ. Документа можете да прочетете в Изследвания и документи