Повече от 20 години след пускането на настоящата серия банкноти албански лек, новата емисия предлага освежен дизайн, придавайки на албанските банкноти модерен вид. Новите банкноти са по-трайни, изработени са с висококачествени материали, цялостност и надеждност на проекта и следват стандарти, подобни на тези, прилагани в напредналите страни. Те се произвеждат с авангардни технологии за печат на банкноти, с нови защитни елементи, което ги прави по-безопасни срещу фалшифициране. Новата серия запазва същата тема на съществуващите банкноти, широко приета тема от обществото; цветовете и дизайнът му обаче са освежени. Тази тема представя някои ключови моменти в историята на албанската нация, свързани със социалното, икономическото и политическото развитие и е представена от видни личности с важен принос за развитието на Албания. Портретите на тези личности са съчетани в дизайна на банкнотите с мотиви, свързани с живота, работата, мястото и ерата, в която са живели.

 

Междувременно външният вид на новата серия отразява цялостното развитие и подобряване на дизайна и специфичните елементи, представени в тях, постигайки баланс между иновациите и традицията. Новата серия от албански банкноти се състои от шест купюра:
200, 500, 1000, 2000, 5000 и 10000 леки.
Стартирането на тази серия се планира да се осъществи постепенно в този ред:
• 200 и 5000 леки ще бъдат пуснати в обращение от 30 септември 2019 г.;
• 10000 и 1000 леки ще бъдат пуснати в обращение от 2020 г .;
• 2000 леки ще бъдат пуснати в обращение от 2021 г .;
• 500 леки ще бъдат пуснати в обращение от 2022 година.

За първи път ще бъде въведена полимерна банкнота - 200 леки. Полимерът, пластмасов материал, който е по-устойчив на износване, отколкото хартия, представлява иновация в индустрията за производство на пари. Като цяло банкнотите от по-малките номинали се използват по-често от хората и се износват най-бързо, следователно, използването на по-траен материал ще бъде по-ефективно. Съществуващите банкноти от всички купюри ще продължат да циркулират заедно с новите банкноти. Те ще продължат да бъдат законно платежно средство.