Информацията можете да откриете в КАТАЛОЗИ/ Каталог на фалшивите банкноти в света от началото на XX век до днес / ЩАТСКИ ДОЛАР – ФАЛШИФИКАТИ С ДОБРО КАЧЕСТВО

 

 

 

От днес 21 август 2019 г. в сайта можете да разгледате новата емисия китайски банкноти и техните защитни елементи.

 

Каталог на конвертируемите валути в света / КИТАЙСКИ ЮАН 

 

 

 

 

 

- Нова информация за фалшификат на 50 швейцарски франка, емисия 1995 г.

- Нова страница - Фалшиви щатски банкноти на излезли от обращение банкнотни емисии

- Нови екземпляри в страница ЩАТСКИ ДОЛАР – ЧАСТИЧНИ ФАЛШИФИКАТИ

- Нови екземпляри в страница БРИТАНСКИ ПАУНД - СТАРИ ФАЛШИФИКАТИ - 12 банкноти

- Нови екземпляри в страница РУСКА РУБЛА – СТАРИ ФАЛШИФИКАТИ - 12 банкноти

 

 

 

Електронната периодична публикация на БНБ „Преглед на емисионно–касовата дейност на БНБ“ представя на тримесечна база информация за тенденциите в развитието на наличнопаричното обращение и динамиката на банкнотите и монетите в обращение. Тя включва и анализ на характерните тенденции, наблюдавани през съответния отчетен период, спрямо края на предходното тримесечие и за едногодишен период. Издава се само на български език.

Източник БНБ

 

 

 

 

 

 

 

Невероятно, но факт. Появиха сe фалшиви шведски крони от последната емисия.  Повече информация в Католози / Каталог на фалшивите банкноти в света от началото на XX век до днес / ШВЕДСКА КРОНА - ФАЛШИФИКАТИ

Нова разновидност на банкноти от 10 евро, емисия 2014 г.  Повече информация в Католози / Каталог на фалшивите банкноти в света от началото на XX век до днес / ЕВРО - ФАЛШИФИКАТИ

ПРЕВЕНЦИЯ
НА ИЗГОТВЯНЕТО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО
НА ПОДПРАВЕНИ ПАРИЧНИ ЗНАЦИ

Ю. Бояджиева, С., НИКК – МВР, 2010
 
Изследвани са тенденциите на фалшифицирането на пари в различните исторически епохи. Въз основа на резултатите от проведено емпирично изследване са анализирани състоянието и тенденциите на престъпността в сферата на изготвянето и разпространението на подправени парични знаци в България, степента ѝ на латентност, структурата по определени признаци, очакваните изменения. Направен е анализ на явлението като елемент на международната организирана престъпност. Очертана е характеристиката на организираните престъпни групи, осъществяващи производство и разпространение на фалшиви парични знаци.

Разгледани са различните групи способи за подправяне на монети и банкноти. Анализирани са факторите, способстващи производството и разпространението на фалшификати. Отделено е внимание на състоянието на превенцията и контрола на престъпността в сферата на фалшификациите на пари на международно и национално равнище. Представена е превантивната дейност на полицията за ограничаване на явлението и проблемите, свързани с нейната организация и осъществяване. Формулирани са препоръки за повишаване ефективността на полицейската превенция.

От сряда 22 август 2018 г. Швейцарската национална банка пуска в обращение новата банкнота от 200 франка от емисията "Многобройните аспекти на Швейцария". Повече информация за новата банкнота и защитните елементи можете да откриете в Каталози / Каталог на конвертируемите валути в света / Швейцарски франк.

Текуща информация за броя на фалшивите евробанкноти през първата половина на 2018 г.

27 юли 2018 г.

  • 301 000 фалшиви евробанкноти са изтеглени от обращение през първата половина на 2018 г.
  • Около 83% от тях са от 20 € и 50 €.
  • Всички евробанкноти могат да се проверяват с метода „пипни, разгледай и наклони“.
  • Евробанкнотите остават надеждно и сигурно платежно средство. Таблицата по-долу представя шестмесечната тенденция:
  • През първата половина на 2018 г. от обращение са изтеглени 301 000 фалшиви евробанкноти – със 17,1% по-малко, отколкото през втората половина на 2017 г. и с 9,1% по-малко, отколкото през първата половина на 2017 г. Вероятността да получите фалшива евробанкнота е извънредно малка. Броят на фалшивите евробанкноти остава много нисък спрямо броя на истинските евробанкноти в обращение, който нараства постоянно от въвеждането им насам с темп, изпреварващ растежа на БВП. През 2017 г. например броят и стойността на евробанкнотите в обращение нараснаха съответно с около 5,9% и 4,0%. Понастоящем в обращение се намират над 21 милиарда евробанкноти с обща стойност над 1,1 трилиона евро.

Период

2015/1

2015/2

2016/1

2016/2

2017/1

2017/2

2018/1

Брой фалшиви банкноти

454 000

445 000

331 000

353 000

331 000

363 000

301 000

Разбивка по купюри:

Купюра

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Разбивка в проценти

1,2%

1,9%

23,8%

59,3%

10,9%

0,8%

2,1%

През първата половина на 2018 г.:

  • Банкнотите от 20 € и от 50 € все още са най-често фалшифицираните. Заедно те съставляват около 83% от фалшификатите.
  • Повечето от фалшивите банкноти (88,8%) са открити в държави от еврозоната. Само около 10,3% са открити в държави членки на ЕС извън еврозоната, а 0,9% – в други части на света.

    Източник ЕЦБ

Електронната периодична публикация на БНБ „Преглед на емисионно–касовата дейност на БНБ“ представя на тримесечна база информация за тенденциите в развитието на наличнопаричното обращение и динамиката на банкнотите и монетите в обращение. Тя включва и анализ на характерните тенденции, наблюдавани през съответния отчетен период, спрямо края на предходното тримесечие и за едногодишен период. Издава се само на български език.

Източник БНБ