2000 руски рубли, емисия 2017 г. - фалшификат. Повече информация в Католози / Каталог на фалшивите банкноти в света от началото на XX век до днес / РУСКА РУБЛА – ФАЛШИФИКАТИ

 

 

 

Електронната периодична публикация на БНБ „Преглед на емисионно–касовата дейност на БНБ“ представя на тримесечна база информация за тенденциите в развитието на наличнопаричното обращение и динамиката на банкнотите и монетите в обращение. Тя включва и анализ на характерните тенденции, наблюдавани през съответния отчетен период, спрямо края на предходното тримесечие и за едногодишен период. Издава се само на български език.

Източник БНБ

 

 

 

 

  

50 австралийски долара 1995 г. - фалшификат. Повече информация в Католози / Каталог на фалшивите банкноти в света от началото на XX век до днес / АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР  - ФАЛШИФИКАТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 262 000 фалшиви евробанкноти са изтеглени от обращение през втората половина на 2018 г.
 • Над 80% от тях са банкноти от 20 € и 50 €.
 • Всички евробанкноти могат да се проверяват с метода „пипни, разгледай и наклони“.
 • Евробанкнотите остават надеждно и сигурно платежно средство.
 • През втората половина на 2018 г. от обращение са изтеглени 262 000 фалшиви евробанкноти – с 13,0% по-малко, отколкото през първата половина на годината и с 27,8% по-малко, отколкото през втората половина на 2017 г. Вероятността да получите фалшива евробанкнота е извънредно малка, тъй като броят на фалшификатите остава много нисък спрямо броя на истинските евробанкноти в обращение, който нараства постоянно от въвеждането им насам с темп, изпреварващ растежа на БВП. През 2018 г. броят и стойността на евробанкнотите в обращение нараснаха съответно с около5,6 % . Понастоящем в обращение се намират над 22 милиарда евробанкноти с обща стойност около 1,2 трилиона евро.

 

 

 

 

 

Появиха се първите фалшификати на новата банкнота от 50 евро, емисия 2017 г.  Информацията можете да откриете в Каталози/Каталог на фалшивите банкноти от началото на XX век до днес.

    

 

 

 

Нова информация за фалшиви евро банкноти - 5 евро 2013 г., 10 евро 2014 г., 20 евро 2015 г. и нов тип 50 евро 2002 г. Информацията можете да откриете в Каталози/Каталог на фалшивите банкноти от началото на XX век до днес.

              

 • 363 000 фалшиви евробанкноти са изтеглени от обращение през втората половина на 2017 г.
 • Около 85% от фалшивите банкноти са от 20 € и 50 €.
 • Всички евробанкноти могат да се проверяват с метода „пипни, разгледай и наклони“.
 • Евробанкнотите остават надеждно и сигурно платежно средство.

През втората половина на 2017 г. от обращение са изтеглени 363 000 фалшиви евробанкноти. Това представлява увеличение от 9,7% спрямо първата половина на 2017 г. и е с 2,8% повече, отколкото през втората половина на 2016 г. Вероятността да бъде получена фалшива евробанкнота е много малка. Броят на фалшивите евробанкноти остава много нисък спрямо броя на истинските евробанкноти в обращение, който нараства равномерно от въвеждането им насам с темп, изпреварващ растежа на БВП. През 2017 г. например броят и стойността на евробанкнотите в обращение нараснаха съответно с около 5,9% и 4,0%. Понастоящем в обращение се намират над 21 милиарда евробанкноти с обща стойност над 1,1 трилиона евро.

През втората половина на 2017 г.:

 • банкнотите от 20 € и от 50 € все още имат най-голям дял сред фалшификатите. Заедно те съставляват около 85% от тях;
 • повечето от фалшивите банкноти (97,8%) са открити в държави от еврозоната. Около 1,7% са открити в държави членки на ЕС извън еврозоната, а 0,5% – в други части на света.Евросистемата използва разнообразни средства за комуникация, за да помага на гражданите да различават истинските от фалшивите банкноти, както и да съдейства на боравещите с пари в брой на професионална основа да осигурят надеждното разпознаване и изтегляне от обращение на фалшификатите от банкнотообработващите и банкнотосортиращите машини. Евросистемата планира да въведе през първата половина на 2019 г. едновременно новите банкноти от 100 € и 200 € – последните две купюри от серия „Европа“. Евросистемата ще проведе кампания, в която да информира обществеността и боравещите с пари в брой на професионална основа за въвеждането на тези нови банкноти, които ще включват някои нови защитни елементи. Евросистемата ще продължи да съдейства на производителите на банкнотообработващи машини и други доставчици, за да приспособят те своите машини и устройства за проверка за истинност към новите банкноти.
 • Задължение на Евросистемата е да защитава сигурността на евробанкнотите и да усъвършенства непрекъснато технологията за тяхното производство. Банкнотите от втората серия, наречена „Европа“, са още по-добре защитени и това допринася за поддържането на общественото доверие в паричната единица.
 • Още от емитирането на първата серия евробанкноти Евросистемата – ЕЦБ и 19-те национални централни банки от еврозоната – съветват гражданите да бъдат бдителни по отношение на банкнотите, които получават. Можете да проверите Вашите банкноти чрез простия метод „пипни, разгледай и наклони“, описан в раздела „Евро“ на уебсайта на ЕЦБ и на уебсайтовете на националните централни банки. Ако получите съмнителна банкнота, сравнете я непосредствено с друга, за която знаете, че е истинска. Ако съмнението се потвърди, свържете се с полицията или – според практиката в съответната държава – с националната централна банка на Вашата държава или със собствената си банка. Евросистемата подпомага правоприлагащите органи в борбата им срещу фалшифицирането на пари.

Източник ЕЦБ

 

Електронната периодична публикация на БНБ „Преглед на емисионно–касовата дейност на БНБ“ представя на тримесечна база информация за тенденциите в развитието на наличнопаричното обращение и динамиката на банкнотите и монетите в обращение. Тя включва и анализ на характерните тенденции, наблюдавани през съответния отчетен период, спрямо края на предходното тримесечие и за едногодишен период. Издава се само на български език.

Източник БНБ

Bank of England обяви, че книжната банкнота от 10 паунда, емисия 11.2000 г. с портрета на Чарлз Дарвин, престава да е платежно средство от 01 март 2018 г.  Всички необменени банкноти ще се приемат само от Bank of England без ограничение на срока. Побързайте с обмяната.