Българската народна банка пуска в обращение нова серия банкноти. Общият дизайн и основните елементи на банкнотите от новата серия се запазват без съществени изменения спрямо банкнотите, които са в обращение. Промените в банкнотите от новата серия произтичат основно от въвеждането на нови защитни елементи.

Първата банкнота от новата серия е с номинална стойност 100 лева, емисия 2018 г., и е в обращение от 28 декември 2018 г. като законно платежно средство.

 

 

 

 

 

Костадин Н. Христов

 

   Триизмерният печат или 3D печат е съвременна технология за печат (изработка) на триизмерен твърд предмет с произволна форма с помощта на цифров модел. Реализира се като адитивен процес, като се нанасят последователни слоеве от материала, така че да оформят искания предмет. В този смисъл триизмерният печат е коренно различен от традиционните техники, при които за оформяне на искания предмет обикновено се отнема материал (например рязане, струговане или фрезоване).  
Триизмерният печат се основава на цифрови технологии. Първият работещ триизмерен принтер е създаден през 1984 от Чък Хъл. От началото на 21 век се наблюдава увеличение в продажбите на тези принтери и спад на цената им.
Триизмерният печат намира приложение както при изработката на прототипи, така и в редовното производство в секторите архитектура, строителство, автомобилна индустрия, самолетостроене, биотехнологии, мода и т.н.
Благодарение на технологията с отворен код за FDM принтиране, любители и професионалисти създават 3D принтери, работещи с всякакви материали, като шоколад, метал, дори пясък.


Чък Хъл с негово 3D изображение

   В Португалия обаче използват модерната технология за изготвяне на фалшиви евро банкноти и монети. В продължение на две години, полицията наблюдава група действаща в три португалски града - Брага, Барселос и Авейро. В тези градове, в тайни помещения групата разполага материали, печатна база и 3D принтери, с които успяват да направят матрици за отсичане на монети и печатни форми, с които се имитира релеф в евро банкнотите.
Ръководител на процеса се оказва стар познайник на полицията. Това е 58-годишен професионален печатар - фалшификатор, залавян да печата евро банкноти още след 2002 г.
Компютърните технологии обаче не са силната страна на печатаря и за нуждите на производството е нает 29-годишен компютърен спец. Неговата задача е направата на печатни форми за имитация на релеф. При отпечатването на евро банкнотите се използва висок (интаглио) и сух релефен печат, които при допир имат осезаем релеф. За да се саздаде илюзията за такъв във фалшифите банкноти, португалските фалшификатори изготвят на 3D принтер пластмасови матрици и патрици. Те са вдлъбнати и изпъкнали. След като фалшифите банкноти се отпечатат, всяка една от тях се поставя между матрицата и патрицата и чрез механичен натиск се манипулира хартията, на местата, на които истинските банкноти имат релеф.

3D технологията има добър успех и сериозни количества от фалшиви евро банкноти успешно са пласирани на африканския континент в бившите португалски колонии Ангола и Мозамбик. Благодарение на полицията обаче, фалшификаторите няма да могат да реализират "заработката" от новата технология.

 

 

 

ФЕД пусна в обращение банкноти от 10 и 20 долара с изписана емисия 2017 г. и нова конфигурация от подписи. Банкнототе са аналогични с емисиите издавани след 2004 г. Подписи на Джовита Каранза и Стивън Мнучин.