Броят на фалшивите евробанкноти остава нисък през 2023 г.

 

467 000 фалшиви евробанкноти, изтеглени от обращение през 2023 г., едно от най-ниските нива, пропорционално на общия брой банкноти в обращение

 

Повече от 70% от изтеглените фалшификати са с купюри от 20 и 50 евро

 

Евробанкнотите остават сигурно и надеждно платежно средство

 

Автентичността на евробанкнотите може да бъде проверена по метода „опипай, погледни и наклони“.

 

Около 467 000 фалшиви евробанкноти са били изтеглени от обращение през 2023 г. Вероятността от получаване на фалшификат е малка, тъй като броят на фалшификатите остава нисък пропорционално на броя на истинските евробанкноти в обращение . През 2023 г. са открити само 16 фалшификата на милион истински банкноти в обращение, което е един от най-малките дялове от въвеждането на евробанкнотите (вижте графиката по-долу).

 

Диаграма

Брой фалшиви евробанкноти, открити годишно на милион истински банкноти в обращение


 

 

Въпреки че делът е много малък, действителният брой фалшификати се е увеличил в сравнение с 2022 г., когато броят на фалшификатите беше изключително нисък след пандемията от коронавирус (COVID-19). Във всеки случай броят на фалшификатите остава по-нисък в сравнение с годините преди пандемията.

 

Купюрите от 20 и 50 евро продължават да бъдат най-фалшифицираните, като заедно представляват повече от 70% от общия брой (вижте таблицата по-долу). 97,2% от фалшификатите са открити в страни от еврозоната, докато 1,9% са открити в държави-членки на ЕС извън еврозоната и 0,9% в други части на света.

 

Повечето фалшификати са лесни за откриване, тъй като нямат или имат много лоши имитации на защитните елементи. Обществото не трябва да се тревожи за фалшифицирането, но трябва да остане бдително. Банкнотите могат да бъдат проверени с помощта на простия метод „опипай, погледни и наклони“, описан на уеб страницата за специални функции за сигурност и на уебсайтовете на националните централни банки от еврозоната. Евросистемата също така помага на професионалните лица, работещи с пари в брой, като гарантира, че успешно тествани машини за работа и обработка на банкноти могат надеждно да идентифицират фалшификати и да ги изтеглят от обращение.

 

Използването на фалшификати за плащане е криминално престъпление, което може да доведе до съдебно преследване. Ако получите подозрителна банкнота, сравнете я директно с тази, за която знаете, че е истинска. Ако вашите подозрения се потвърдят, моля, свържете се с полицията или – в зависимост от националната практика – с вашата национална централна банка или вашата собствена банка за търговия на дребно или търговска банка. Евросистемата активно подкрепя правоприлагащите органи в борбата срещу фалшифицирането на валута.