Костадин Н. Христов

 

   Във връзка с разкритата наскоро в Слънчев бряг нелегална печатница за фалшиви евро банкноти и щатски долари, в един сутрешен блок, на една национална телевизия, една телевизионна водеща съобщи фалшивата новина, че банкнотите от 500 евро ще бъдат изтеглени от обращение до края на 2018 г. и престават да бъдат законно платежно средство. В друга една, обществена телевизия, преди време бе пусната същата новина, като официално такава. И за финал, в едно предаване за бързо забогатяване се тиражира подобна невярна информация. Къде е истината?
   От 2013 г. насам Европейската централна банка (ЕЦБ) постепенно започна да пуска в обращение втора емисия евро банкноти, наречена "Европа". Банкноти от нов субстрат, добре защитени и надеждни. До момента от новата емисия в циркулация са банкноти с номинали 5, 10, 20 и 50 евро, като ЕЦБ представи в медиите и нови банкноти от 100 и 200 евро, които ще бъдат пуснати догодина през месец май. Старите емисии, разбира се, остават законно платежно средство безсрочно, до тяхното износване и изчерпване. Нова банкнота от 500 евро, емисия "Европа" няма да се печата. Защо обаче е взето това решение?
   Още през есента на 2015 г. ЕЦБ постави банкнотата от 500 евро на обществен дебат - да има ли такъв голям номинал или не? Необходим ли е на паричното обращение и кого обслужва? Колко често средният европеец използва тази банкнота, има ли АТМ устройства в Европа, които се зареждат с нея и раздават този номинал? Все въпроси от този род, чиито отговори не са еднозначни. А иначе за информация, отпечатаните и намиращите се в циркулация банкноти от 500 евро са представлявали 3% от общия брой на евро банкнотите в обращение!
   През есента на 2016 г. Европейската централна банка взе решение и официално оповести, че спира отпечатването на банкноти от 500 евро, като в допълнение уточни, че:

"Банкнотата от 500 €, както и другите купюри евробанкноти (с изписана година 2002, б.а.), трайно ще запази стойността си и може да бъде обменяна в националните централни банки от Евросистемата за неограничен период от време."

Така че, не само националните централни банки от Евросистемата, а и търговските, са длъжни да приемат за вноски и обмен банкнотите от 500 евро. Те са законно платежно средство без краен срок на обмяна!!!

Друг е въпроса с частните решения на търговците в Европа да не приемат тези банкноти от страх и незнание в работата с налични пари. Остават и главоболията на състоятелните хора, запълнили празните пространства на своите касети в трезорите с този номинал. Но това са частни случаи.

   

 

   Решението на ЕЦБ да спре да печата и пуска в обращение банкноти от 500 евро и да не емитира повече емисии от този номинал не е някакъв феномен или прецедент. Още в далечната 1965 г. щатското правителство приема специален Закон за борба с мафията. Един член на закона засяга и банкнотите в обращение. Взето е решение от паричното обращение да се изтеглят банкноти с номинали 500, 1 000, 5 000 и 10 000 щатски долара, които според законодателя обслужват организирната престъпност. Тези банкноти обаче и днес имат силата на законно платежно средство и никоя банка от системата на Федералния резерв не би отказала да я приеме. Друг е въпроса, че началната цена на аукцион за банкнота от 10 000 долара е 65 000 щатски долара!!!

   

 

 

За невярващите в тази публикация поместваме линк към официалното съобщение на ЕЦБ на български език - https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr160504.bg.html