Считано от днес 23 май 2023 г. Резервната банка на Индия разпореди на търговските банки да приемат от граждани максимум по 10 броя банкноти с номинал 2000 рупии, емисии 2016-2017 г. Този режим ще работи до 30 септември т.г. когато тези банкноти спират да бъдат законно платежно средство. Тези действия на централната банка са във връзка с огромните количества фалшиви банкноти, които циркулират в паричното обращение. Разбира се банкнотите от 2000 рупии ще бъдат заменени на по-късен етап от нова, подобрена откъм защитни елементи емисия. Такива действия бяха предприети и през 2016 г. когато светкавично бяха демонетизирани банкнотите от 500 и 1000 рупии от емисии 2005-2016 г., като тогава номинала 1000 рупии напълно бе премахнат. В Индия количествата фалшиви банкноти са огромни и Резервната банка на Индия е принудена да предприема навременни и крути действия.