Централната банка на Норвегия пусна в обращение нова банкнота от 1000 крони. С това завършва процеса по подмяна на предходната емисия. Старите банкноти от 1000 крони ще се приемат в търговските обекти до 14 ноември 2020 г. След тази дата само поделенията на норвежката централна банка ще приемат и обменят старите банкноти.

 

 

 

Електронната периодична публикация на БНБ „Преглед на емисионно–касовата дейност на БНБ“ представя на тримесечна база информация за тенденциите в развитието на наличнопаричното обращение и динамиката на банкнотите и монетите в обращение. Тя включва и анализ на характерните тенденции, наблюдавани през съответния отчетен период, спрямо края на предходното тримесечие и за едногодишен период. Издава се само на български език.

Източник БНБ

 

 

 

Нова версия на Наредба № 18 на БНБ. Документа можете да прочетете в Изследвания и документи