Новите банкноти с портрета на крал Чарлз ще влязат в обращение на 5 юни, съобщи Банка на Англия.

Портретът на краля ще бъде единствената промяна в съществуващите дизайни на банкнотите от 5, 10, 20 и 50 паунда, а новите банкноти ще заменят повредените или износени по-стари.

Монети с изображението на краля вече се намират в обращение, но банкнотите изискват много по-сериозна подготовка.

Купувачите в момента могат и още ще могат да използват банкнотите с кралица Елизабет II.

Обратната страна на настоящите полимерни банкноти на Bank of England, които във възходящ ред изобразяват сър Уинстън Чърчил, Джейн Остин, Уилям Търнър и Алън Тюринг, няма да да бъде променяна.

Банкнотине с малки серийни номера на новите банкноти представляват голям интерес за колекционерите. Те ще бъдат продадени през лятото на аукцион на Spink & Son.

 

Източник ББС

 

 

 

На 13 февруари, в “Държавен вестник” е обнародван новият Закон за Българската народна банка (БНБ), който ще влезе в сила от деня на приемането на еврото у нас.

Законът урежда статута на еврото като парична единица, определя дизайна на националната страна на разменните евромонети, пускането и изваждането от обръщение, замяната, обмяната и възпроизвеждането на евробанкноти и евромонети.

С приемането му се изпълнява изискването за правна конвергенция на устройствения закон на българската централна банка, като се осъществява правната ѝ интеграция в Евросистемата при въвеждане на еврото като парична единица на Република България.

Новият Закон за Българската народна банка отразява и правните несъответствия, отчетени в Докладите за конвергенция на Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европейската комисия. Основен подход в закона е прилагането на законодателна техника, която избягва възпроизвеждането на пряко приложимите Договор за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), Устав на Европейската система от централни банки и на Европейската централна банка, а вместо това, където е уместно, се включват препратки към тях.

На 18 септември 2023 година Управителният съвет на ЕЦБ прие становище относно интеграцията на БНБ в Евросистемата (CON/2023/27). Там се изразява позитивна оценка както за целта на закона да се постигне необходимото равнище на правна конвергенция, така и използваната в него техника да се избягва възпроизвеждането на пряко приложимите разпоредби от правото на Съюза.

Новият Закон за Българската народна банка, мотивите към него, както и докладът за цялостната предварителна оценка на неговото въздействие са публикувани ТУК.

 

 

 

 

Броят на фалшивите евробанкноти остава нисък през 2023 г.

 

467 000 фалшиви евробанкноти, изтеглени от обращение през 2023 г., едно от най-ниските нива, пропорционално на общия брой банкноти в обращение

 

Повече от 70% от изтеглените фалшификати са с купюри от 20 и 50 евро

 

Евробанкнотите остават сигурно и надеждно платежно средство

 

Автентичността на евробанкнотите може да бъде проверена по метода „опипай, погледни и наклони“.

 

Около 467 000 фалшиви евробанкноти са били изтеглени от обращение през 2023 г. Вероятността от получаване на фалшификат е малка, тъй като броят на фалшификатите остава нисък пропорционално на броя на истинските евробанкноти в обращение . През 2023 г. са открити само 16 фалшификата на милион истински банкноти в обращение, което е един от най-малките дялове от въвеждането на евробанкнотите (вижте графиката по-долу).

 

Диаграма

Брой фалшиви евробанкноти, открити годишно на милион истински банкноти в обращение


 

 

Въпреки че делът е много малък, действителният брой фалшификати се е увеличил в сравнение с 2022 г., когато броят на фалшификатите беше изключително нисък след пандемията от коронавирус (COVID-19). Във всеки случай броят на фалшификатите остава по-нисък в сравнение с годините преди пандемията.

 

Купюрите от 20 и 50 евро продължават да бъдат най-фалшифицираните, като заедно представляват повече от 70% от общия брой (вижте таблицата по-долу). 97,2% от фалшификатите са открити в страни от еврозоната, докато 1,9% са открити в държави-членки на ЕС извън еврозоната и 0,9% в други части на света.

 

Повечето фалшификати са лесни за откриване, тъй като нямат или имат много лоши имитации на защитните елементи. Обществото не трябва да се тревожи за фалшифицирането, но трябва да остане бдително. Банкнотите могат да бъдат проверени с помощта на простия метод „опипай, погледни и наклони“, описан на уеб страницата за специални функции за сигурност и на уебсайтовете на националните централни банки от еврозоната. Евросистемата също така помага на професионалните лица, работещи с пари в брой, като гарантира, че успешно тествани машини за работа и обработка на банкноти могат надеждно да идентифицират фалшификати и да ги изтеглят от обращение.

 

Използването на фалшификати за плащане е криминално престъпление, което може да доведе до съдебно преследване. Ако получите подозрителна банкнота, сравнете я директно с тази, за която знаете, че е истинска. Ако вашите подозрения се потвърдят, моля, свържете се с полицията или – в зависимост от националната практика – с вашата национална централна банка или вашата собствена банка за търговия на дребно или търговска банка. Евросистемата активно подкрепя правоприлагащите органи в борбата срещу фалшифицирането на валута.