460 000 фалшиви евробанкноти са изтеглени от обращение през 2020 г. – рекордно малък брой спрямо банкнотите в обращение. Около две трети от общото количество са банкноти от 20 € и 50 €. Евробанкнотите остават надеждно и сигурно платежно средство. Всички евробанкноти могат да се проверяват с метода „пипни, разгледай и наклони“.
През 2020 г. от обращение са изтеглени 460 000 фалшиви евробанкноти (220 000 през второто полугодие) – със 17,7% по-малко в сравнение с 2019 г. Банкнотите от 20 € и от 50 € все още са най-фалшифицираните купюри, като заедно съставляват около две трети от общия брой фалшификати. 94,5% от фалшивите евробанкноти са открити в държави от еврозоната, 2,8% – в държави членки на ЕС извън еврозоната и 2,7% – в други части на света.
Вероятността да попаднете на фалшива банкнота е незначителна, тъй като техният брой остава много малък спрямо всички банкноти в обращение на обща стойност над 25 млрд. евро. През 2020 г. са открити 17 фалшиви банкноти на 1 милион истински евробанкноти в обращение. Това е рекордно ниско равнище (вижте графиката по-долу).
Непрекъснато се изтеглят от обращение нискокачествени фалшификати. Всички те се откриват много лесно поради липсата на защитни елементи или несполучливите им имитации. Още от емитирането на първата серия евробанкноти Евросистемата – Европейската централна банка (ЕЦБ) и 19-те национални централни банки от еврозоната – съветват гражданите да бъдат бдителни по отношение на банкнотите, които получават. Можете да проверите Вашите банкноти чрез простия метод „пипни, разгледай и наклони“, описан в специализирания раздел на уебсайта на ЕЦБ и на уебсайтовете на националните централни банки. Евросистемата също така помага на боравещите професионално с пари в брой да се уверят, че банкнотообработващите и банкнотосортиращите машини могат надеждно да откриват и изтеглят от обращение фалшификатите.
Използването на фалшиви банкноти за плащане е престъпление и може да доведе до наказателно преследване.  Ако получите съмнителна банкнота, сравнете я непосредствено с друга, за която знаете, че е истинска. Ако съмнението се потвърди, свържете се с полицията или – според практиката в съответната държава – с националната централна банка на Вашата държава или със собствената си търговска банка или банка за обслужване на частни клиенти. Евросистемата подпомага правоприлагащите органи в борбата им срещу фалшифицирането на пари.
Задължение на Евросистемата е да защитава сигурността на евробанкнотите и да усъвършенства непрекъснато технологията за тяхното производство. Банкнотите от втората серия, наречена „Европа“, са още по-добре защитени и това допринася за поддържането на общественото доверие в паричната единица.

Брой на фалшивите евробанкноти, открити годишно, на 1 милион истински евробанкноти в обращение

 

 

Данни по шестмесечие:

 

Период

2017/2

2018/1

2018/2

2019/1

2019/2

2020/1

2020/2

Брой фалшиви банкноти

363 000

301 000

262 000

251 000

308 000

240 000

220 000

Разбивка по купюри за 2020 г.:

Купюра

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Процент от общото количество

2,3%

16,0%

36,3%

30,9%

10,3%

3,0%

1,2%

 

 

 

 

От  ноември 2020 г. в Дания ще бъдат въведени нови банкноти от 500 крони.  През следващите няколко години трябва да бъдат издадени и други номинали на банкнотите от новата версия.
Новите банкноти приличат много на съществуващите банкноти от емисии 2009-2016 г., но с няколко малки разлики в комплекса от защитни елементи. 

 

 

  • добавени са следните елементи: знак за граждани със зрителни увреждания под формата на триъгълник, елемент за подравняване под формата на номинал на банкнота, повтарящи се изображения на орнамент и номинал, отпечатани с тъмносиньо ирдиисцентно мастило;
  • променени са следните елементи: защитната нишка MOTION® има изходи от лицевата страна, а не отзад, както в предишните емисии, и има подобрен модел на изображенията. Деметализиран микротекст текст, добавен върху скритата защитна нишка;
  • серийният номер на новата банкнота се състои от девет цифри;
  • обозначението на емитента "DANMARKS NATIONALBANK" се намира не в центъра, а вдясно.