Българската народна банка пуска в обращение третата банкнота от новата серия банкноти, която е с номинална стойност 20 лева и емисия 2020 г. Банкнотата ще бъде в обращение от 20 март 2020 г. като законно платежно средство. Общият дизайн и основните елементи на банкнотите от новата серия се запазват без съществени изменения спрямо банкнотите, които са в обращение. Промените са свързани с въвеждането на нови защитни елементи.
Банкнотите с номинална стойност 20 лева, емисии 1999 г., 2007 г., както и възпоменателната банкнота с номинална стойност 20 лева, емисия 2005 г., продължават да бъдат в обращение заедно с банкнотите с номинална стойност 20 лева, емисия 2020 г.

 

 

Днес 24.02.2020 г. Централната банка на Австралия представи новата банкнота от 100 долара, която се явява окончателен номинал на второто поколение полимерни банкноти на Австралия. Подмяната на първото поколение банкноти стратира от 01 септември 2016 г. с банкнотата от 5 долара и ще завърши окончателно през втората половина на 2020 г.
Както при настоящите банкноти от 100 долара и в банкнотите от новия дизайн историческите личности остават същите. На лицевата страна прочутата оперна певица Нели Мелба, на обратната страна генерал Сър Джон Монаш.

 

 

 

 

Електронната периодична публикация на БНБ „Преглед на емисионно–касовата дейност на БНБ“ представя на тримесечна база информация за тенденциите в развитието на наличнопаричното обращение и динамиката на банкнотите и монетите в обращение. Тя включва и анализ на характерните тенденции, наблюдавани през съответния отчетен период, спрямо края на предходното тримесечие и за едногодишен период. Издава се само на български език.

Източник БНБ