В България ежедневно хиляди фирми търпят финансови загуби, защото не познават задълбочено процесите в касовата дейност и нейните специфики. Работата с налични пари е рискова дейност и често изкушава заетите в нея да извършват нерегламентирани дейности в ущърб на компанията, в която са заети. Затова Управление на риска ООД провежда консултации предназначени за собственици и ръководители на висши нива на бизнеса, които са изправени пред трудната задача да взимат стратегически решения относно процесите в касовата дейност на своята компания. За тази цел ние можем да Ви консултираме по следните теми:

 

- подбор и обучение на служители, които ще работят с налични парични средства. 

- избор на помещения, в които ще се извършва касова дейност.

- обзавеждане на работните места и оборудване с необходимата техника за работа с налични пари.

- запознаване с процесите в касовата дейност.

- извършване на внезапни ревизии и проверка на касовите документи.

- избор на софтуер за управление и мониторинг на касовите наличности.

- насоки за избор на инкасова компания за транспортиране на налични пари.

- избор на компания за пълен аутсорсинг на касовата дейност.

- и всякакви други стратегически решения свързани с наличните пари.

 

   Ако чувствате, че имате нужда от информация за да вземете най-доброто решение за бизнеса Ви, използвайте нашата форма за контакти