Управление на риска ООД е компания специализирана в касовата дейност.

Работата с налични парични средства и касовата дейност като цяло са твърде важен раздел от бизнеса на всяка банка и компания. И като такъв е свързан с много рискове, които трябва да се контролират и управляват, с цел предпазване от загуби.

   В тази връзка нашата компания предлага на своите клиенти провеждане на обучения свързани със следните теми:

  • Запознаване на служителите с изискванията на Българска Народна Банка по Наредба 18 за ,,Стандарт за разпознаване” и ,,Стандарт за годност” на български банкноти и разменни монети.
  • Развиване капацитет и умения за разпознаване на защитните елементи в циркулиращите в паричното обращение български и чуждестранни банкноти.
  • Представяне на служителите валутите, с които банката или компанията оперира в ежедневната работа.
  • Информира служителите за кода на валутите по ISO 4217, историята, банкнотите в обращение, година на емитирането им, банкноти наскоро излезли от обращение и сроковете, в които могат да бъдат обменяни в националната банка на съответната страна.
  • Запознаване с текстова и графична информация за срещаните фалшификати на дадена банкнота от определена емисия, с включени изображения на тези фалшификати.
  • Презентация на технически средства (машини и оборудване)за проверка на защитните елементи.

 

   Освен това Управление на риска ООД създаде настоящия уеб сайт , който съдържа постоянно действаща нагледна информация за защитните елементи на българските и чуждестранните банкноти, методите за тяхната проверка и за появилите се в България техни фалшификати. Навременна информация както за новите, така и за излизащите от обращение банкноти и сроковете за тяхното изкупуване.

Валутите включени в сайта са: Български лев (BGN), Евро (EUR), Щатски долар (USD), Британски паунд (GBP), Швейцарски франк (CHF), Австралийски долар (AUD), Канадски долар (CAD), Японска йена (JPY), Датска крона (DKK), Норвежка крона (NOK), Шведска крона (SEK), Чешка крона (CZK), Полска злота (PLN), Румънска лея (RON), Руска рубла (RUB), Турска лира (TRY), Китайски юан (CNY), Новозеландски долар (NZD), Сръбски динар (RSD)и Южноафрикански ранд (ZAR)

 

При избор на дадена валута се извеждат данни за:

 

- код на валутата, кратка история, банкноти в обращение, година на емитирането им, банкноти наскоро излезли от обращение и сроковете, в които могат да бъдат обменяни в националната банка на съответната страна.

- цветни изображения на лицевата и обратната страна на всяка банкнота в обращение, с възможност за допълнително увеличение на мащаба на изображението.

- обща информация за банкнотата - напр. личността от портрета/изображението, характерни белези, повод за издаване и др.

- текстова информация за техническите елементи на защита на съответната банкнота, разположението им от лицевата и обратна страна и методите за проверка.

- информация за размери, преобладаващи цветове, водни знаци, осигурителни нишки, релефен печат, холограми/кинеграми, регистри на проглед, скрити (латентни) изображения, микротекстове, специални защити и др.  

- текстова и графична информация за срещаните фалшификати на дадена банкнота от определена емисия, с включени изображения на тези фалшификати.

- текстова и графична информация и сравнение на елементи от оригинална и фалшива банкнота.

 

   В сайта можете да откриете свободно достъпна информация за нормативната уредба и изискванията на Българската народна банка за работа с налични парични средства. Също така имате възможността да прочетете трудове за стопанската и финансова история на България, както и регулярни публикации свързани с финансово-икономически въпроси.

 

От началото на 2020 г. Управление на риска ООД стана официален представител за България на словашката компания APIS, световен лидер в разработването на тестери и детектори за проверка на налични пари. Предложенията ни можете да видите в раздел Оборудване.

 

   За въпроси свързани с провеждането на обучения, за достъп до сайта чрез абонамент и други, молим да използвате нашата форма за контакти.